Chủ đề: xians

Có 1 bài viết

xians là gì - Nghĩa của từ xians
xians là gì - Nghĩa của từ xians

xians có nghĩa làĐây là một chữ viết tắt cho từ Christian. Nó xuất phát từ tên Hy Lạp cho Chúa Kitô, Xristos, và về cơ bản là ký hiệu giống như chúng ta ...