Toán lớp 5 trang 142 bài 3 thời gian | Mac Fuentes

Với vận tốc và thời gian cho trước, để tính được quãng đường bay của ong mật, các em có thể tham khảo thêm phương pháp Giải bài 3 trang 141, 142 SGK Toán 5 mà chúng tôi giới thiệu dưới đây.


Hướng dẫn giải bài 3 trang 141, 142 SGK Toán 5

Đề bài:
Ong mật có thể bay được với vận tốc 8km/giờ. Tính quãng đường bay được của ong mật trong 15 phút.

Phương pháp giải:
- Bài toán cho biết:
+ Vận tốc của ong mật: 8km/h
+ Thời gian bay: 15 phút
- Bài toán yêu cầu: Tính quãng đường bay được của ong mật trong thời gian 15 phút
- Cách giải:
+ Đổi đơn vị đo thời gian từ phút ra giờ
+ Tính quãng đường bay được của ong mật bằng cách lấy thời gian đem nhân với vận tốc của ong mật.

Đáp án:
Đổi: 15 phút = 0,25 giờ.
Quãng đường bay được của ong mật là:
8 x 0,25 = 2 (km)
Đáp số: 2km.

Trên đây là hướng dẫn giải bài tập 3 trang 141, 142 SGK Toán 5 phần luyện tập chung. Ngoài ra, phần này còn 3 bài tập khác nữa làGiải bài 1 trang 141, 142 SGK toán 5,Giải bài 2 trang 141, 142 SGK toán 5Giải bài 4 trang 141, 142 SGK toán 5,cùng xem hướng dẫn Giải Toán lớp 5 trang 141, 142để học tốt môn Toán lớp 5 nhé!

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-3-trang-141-142-sgk-toan-5-luyen-tap-44523n.aspx  • Đồng giá 250k 1 khóa học lớp 3-12 bất kỳ tại VietJack!

Với giải bài tập Toán lớp 5 trang 143 Thời gian hay, chi tiết sẽ giúp học sinh biết cách làm bài tập Toán lớp 5.

Giải Toán lớp 5 trang 143 Thời gian - Cô Ngô Thị Vân (Giáo viên VietJack)

Quảng cáo

Giải Toán lớp 5 trang 143 Bài 1: viết số thích hợp vào ô trống:

S(km)3510,35108,581
v(km/giờ)144,66236
t(giờ)

Lời giải:

S(km)3510,35108,581
v(km/giờ)144,66236
t(giờ)2,52,251,752,25

Quảng cáo

Giải Toán lớp 5 trang 143 Bài 2: a) Trên quãng đường 23,1 km, một người đi xe đạp với vận tốc 13,2 km/giờ. Tính thời gian đi của người đó.

b) Trên quãng đường 2,5km, một người chạy với vận tốc 10km/giờ. Tính thời gian chạy của người đó.

Lời giải:

a) Thời gian người đó đi là:

23,1 : 13,2 = 1,75 (giờ) hay 1 giờ 45 phút

b)Thời gian người đó chạy là:

2,5 : 10 = 0,25 (giờ) hay 15 phút.

Đáp số: a) 1 giờ 45 phút.

b) 15 phút.

Giải Toán lớp 5 trang 143 Bài 3: Một máy bay bay với vận tốc 860 km/giờ được quãng đường 2150km. Hỏi máy bay đến nơi lúc mấy giờ, nếu nó khởi hành lúc 8 giờ 45 phút ?

Quảng cáo

Lời giải:

Thời gian máy bay bay là:

2150 : 860 = 2,5 (giờ) hay 2 giờ 30 phút.

Máy bay đến nơi lúc:

8 giờ 45 phút + 2 giờ 30 phút = 11 giờ 15 phút.

Đáp số: 11 giờ 15 phút.

Bài giảng: Thời gian - Cô Lê Thị Thúy (Giáo viên VietJack)

Tham khảo giải Vở bài tập Toán lớp 5:

  • Giải vở bài tập Toán lớp 5 Bài 134: Thời gian

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 5 hay, chi tiết khác:

Lý thuyết Thời gian

Bài toán 1: Một ô tô đi được quãng đường 84km với vận tốc 42 km/giờ. Tính thời gian ô tô đi quãng đường đó.

Bài giải

Thời gian ô tô đi là:

84 : 42 = 2 (giờ)

Đáp số: 2 giờ

Nhận xét: Để tính thời gian đi của ô tô ta lấy quãng đường đi được chia cho quãng đường ô tô đi được trong 1 giờ hay vận tốc của ô tô.

1. Cách tính thời gian

Muốn tính thời gian ta lấy quãng đường chia cho vận tốc.

Gọi vận tốc là v, quãng đường là s, thời gian là t, ta có:

           t = s : v

Chú ý:

Đơn vị của thời gian sẽ tương ứng với đơn vị của quãng đường và vận tốc, ví dụ quãng đường có đơn vị là km, vận tốc có đơn vị đo là km/giờ thì thời gian có đơn vị là giờ; …

- Đơn vị của quãng đường và vận tốc phải tương ứng với nhau thì mới thực hiện được phép tính chia để tìm thời gian.

Ví dụ quãng đường có đơn vị làm, vận tốc có đơn vị là km/giờ, muốn tìm thời gian có đơn vị là giờ thì ta phải đổi quãng đường ra đơn vị làkm rồi mới áp dụng quy tắc để tính thời gian; hoặc phải đổi vận tốc từ ra đơn vị km/giờ ra đơn vị là m/giây, hay m/phút, … từ đó áp dụng quy tắc sẽ tính được thời gian tương ứng có đơn vị giây hoặc phút .

- Một số công thức cần nhớ:

+) Thời gian đi = thời gian đến  – thời gian khởi hành – thời gian nghỉ (nếu có).

+) Thời gian đến = thời gian khởi hành + thời gian đi + thời gian nghỉ (nếu có).

+) Thời gian khởi hành = thời gian đến – thời gian đi – thời gian nghỉ (nếu có).

Ví dụ 1: Một ca nô đi với vận tốc 38 km/giờ trên quãng đường sông dài 114km. Tính thời gian đi của ca nô trên quãng đường đó.

Phương pháp: Muốn tính thời gian ta lấy quãng đường chia cho vận tốc

Bài giải

Thời gian đi của ca nô là:

114 : 38 = 3 (giờ)

Đáp số: 3 giờ

Ví dụ 2: Trên quãng đường dài 2 km, một người chạy với vận tốc 8 m/giây. Hỏi người đó chạy quãng đường đó hết bao nhiêu giây?

Phương pháp:

Đơn vị của quãng đường và vận tốc phải tương ứng với nhau thì mới thực hiện được phép tính chia để tìm thời gian.

Theo đề bài quãng đường có đơn vịkm,vận tốc có đơn vị m/giây, muốn thời gian có đơn vị là giây thì quãng đường phải có đơn vị làm. Ta đổi quãng đường ra đơn vị làm rồi tính thời gian ta lấy quãng đường chia cho vận tốc.

Bài giải

Đổi 2km = 2000m.

Thời gian chạy của người đó là:

2000 : 8 = 250 (giây)

Đáp số: 250 giây

2. Một số dạng bài tập

Dạng 1: Tìm thời gian khi biết quãng đường và vận tốc

Phương pháp: Muốn tính thời gian ta lấy quãng đường chia cho vận tốc.

Lưu ý: Các đơn vị của vận tốc, quãng đường và thời gian phải tương ứng với nhau, nếu chưa tương ứng thì phải đổi để tương ứng với nhau rồi mới áp dụng quy tắc để tính thời gian.

Dạng 2: Tìm thời gian xuất phát hoặc thời gian đến khi biết quãng đường, vận tốc, thời gian thời gian nghỉ (nếu có)

Phương pháp:

Tìm thời gian đi ta lấy quãng đường chia cho vận tốc.

Tìm thời gian đến hoặc thời gian xuất phát theo công thức:

+) Thời gian đến = Thời gian khởi hành + Thời gian đi + Thời gian nghỉ (nếu có).

+) Thời gian khởi hành = Thời gian đến – Thời gian đi – Thời gian nghỉ (nếu có).

Trắc nghiệm Toán lớp 5 Thời gian (có đáp án)

Câu 1: Muốn tính thời gian ta lấy quãng đường chia cho vận tốc. Đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Hiển thị đáp án

Muốn tính thời gian ta lấy quãng đường chia cho vận tốc.

Vậy phát biểu đã cho là đúng.

Câu 2: Gọi vận tốc là v, quãng đường làs, thời gian là t. Công thức tính thời gian là:

A. t = s + v

B. t = s – v

C. t = s × v

D. t = s : v

Hiển thị đáp án

Muốn tính thời gian ta lấy quãng đường chia cho vận tốc.

Gọi vận tốc là v, quãng đường là s, thời gian là t thì công thức tính thời gian là t = s : v.

Câu 3: Chọn số thích hợp điền vào chỗ chấm:

Quãng đường 81 km
Vận tốc 36 km/giờ
Thời gian ... giờ

A. 2,25

B. 2,2

C. 3,25

D. 3,2

Hiển thị đáp án

Thời gian cần tìm là:

81 : 36 = 2,25 (giờ)

Đáp số: 2,25 giờ.

Vậy đáp án đúng điền vào chỗ chấm là 2,25.

Câu 4: Chọn số thích hợp điền vào chỗ chấm:

Quãng đường 1260 m
Vận tốc 35 m/phút
Thời gian ... phút

A. 30

B. 32

C. 34

D. 36

Hiển thị đáp án

Thời gian cần tìm là:

1260 : 35 = 36 (phút)

Đáp số: 36 phút.

Vậy đáp án đúng điền vào chỗ chấm là 36.

Câu 5: Chọn số thích hợp điền vào chỗ chấm:

s 2,7 km
v 18 m/giây
t ... giây

A. 0,15

B. 1,5

C. 15

D. 150

Hiển thị đáp án

Đổi 2,7km = 2700m

Thời gian cần tìm là:

2700 : 18 = 150 (giây)

Đáp số: 150 giây.

Câu 6: Điền số thích hợp vào ô trống:

Trên quãng đường dài 54km, người đi xe máy đi với vận tốc 36 km/giờ.

Vậy người đó đi hết quãng đường trong

giờ.

Hiển thị đáp án

Thời gian để người đi xe máy đi hết quãng đường đó là:

54 : 36 = 1,5 (giờ)

Đáp số: 1,5 giờ.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 1,5.

Câu 7: Lúc 13 giờ 45 phút, một chiếc xe máy xuất phát từ A đi đến B với vận tốc 40 km/giờ. Biết quãng đường AB dài 32km. Hỏi xe máy đến B lúc mấy giờ?

A. 13 giờ 15 phút

B. 14 giờ 25 phút

C. 14 giờ 33 phút

D. 14 giờ 43 phút

Hiển thị đáp án

Thời gian để xe máy đi hết quãng đường AB là:

32 : 40 = 0,8 (giờ)

Đổi: 0,8 giờ = 60 phút × 0,8 = 48 phút

Xe máy đến B lúc:

13 giờ 45 phút + 48 phút = 13 giờ 93 phút

Đổi 13 giờ 93 phút = 14 giờ 33 phút (vì 93 phút = 1 giờ 33 phút)

Vậy xe máy đến B lúc 14 giờ 33 phút.

Đáp số: 14 giờ 33 phút.

Câu 8: Điền số thích hợp vào ô trống:

Một người đi quãng đường từ A đến B dài 24km bằng xe đạp với vận tốc 16km/giờ.

Biết vận tốc không đổi thì tổng thời gian đi và về của người đó là giờ.

Hiển thị đáp án

Thời gian để người đi xe đạp đi hết quãng đường AB là:

24 : 16 = 1,5 (giờ)

Vì vận tốc cả đi và về không thay đổi nên thời gian đi bằng thời gian về và bằng 1,5 giờ.

Tổng thời gian đi và về của người đi xe đạp là:

1,5 × 2 = 3 (giờ)

Đáp số: 3 giờ.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 3.

Câu 9: Hai tỉnh A và B cách nhau 70km. Lúc 7 giờ 30 phút, một người đi xe máy từ A với vận tốc 40 km/giờ để đến B. Hỏi người đó đến B lúc mấy giờ? Biết giữa đường người đó nghỉ 20 phút.

A. 8 giờ 55 phút

B. 9 giờ 5 phút

C. 9 giờ 15 phút

D. 9 giờ 35 phút

Hiển thị đáp án

Thời gian để người đó đi hết quãng đường AB là:

70 : 40 = 1,75 (giờ)

Đổi: 1,75 giờ = 105 phút = 1 giờ 45 phút

Người đó đến B lúc:

7 giờ 30 phút +1 giờ 45 phút + 20 phút = 8 giờ 95 phút

Đổi 8 giờ 95 phút = 9 giờ 35 phút (vì 95 phút = 1 giờ 35 phút)

Đáp số: 9 giờ 35 phút.

Câu 10: Điền số thích hợp vào ô trống:

Một người đi xe máy với vận tốc 42 km/giờ từ tỉnh A và muốn đến tỉnh B lúc 10 giờ 45 phút. Biết quãng đường giữa 2 tỉnh A và B là 105km.

Vậy người đó phải khởi hành lúc giờ phút.

Hiển thị đáp án

Thời gian xe máy đi từ tỉnh A đến tỉnh B là:

105 : 42 = 2,5 (giờ)

Đổi: 2,5 giờ = 150 phút = 2 giờ 30 phút

Người đó phải khởi hành lúc:

10 giờ 45 phút − 2 giờ 30 phút = 8 giờ 15 phút

Đáp số: 8 giờ 15 phút.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống theo thứ tự từ trái sang phải là 8; 15.

Xem thêm các bài Để học tốt Toán lớp 5 hay khác:

  • Hỏi bài tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack trả lời miễn phí!

  • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 3-4-5 có đáp án

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Toán 5Để học tốt Toán 5 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 5.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Toán lớp 5 trang 142 bài 3 thời gian