Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm M(2 3 khi độ đường tròn M 3) | Smyth Jaydan Affan

Giải thích các bước giải:

Ta có $M(-3,2)$

$\to \begin{cases}d(M, Ox)=|2|=2\\ d(M, Oy)=|-3|=3\end{cases}$

a.Ta có:

$d(M,Ox)=2$

$\to Ox$ tiếp xúc với $(M,2)$

b.Ta có: 

$d(M,Oy)=3>2$

$\to Oy, (O)$ không cắt nhau

Giới thiệu về cuốn sách này


Page 2

Giới thiệu về cuốn sách này

Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm M(2; 3). Vẽ đường tròn tâm M, bán kính 2cm. - Đường tròn (M) có điểm chung với trục tạo độ nào?

- Hãy xác định vị trí tương đối của đường tròn (M; 3) và các hệ trục tọa độ?


a. Đường tròn $(M)$ có điểm chung với trục $Oy$ là điểm $A(0;3)$ b. Vị trí tương đối của đường tròn $(M;3)$ với các trục tọa độ là : + Cắt trục $Oy$ tại 2 điểm $C$ và $D$ + Tiếp xúc với trục $Ox$ tại điểm $B(2;0)$

Nếu có gì không hiểu thì hỏi lại nhé. Chúc em học tốt

Reactions: Alice_www, Nguyễn Hoàng Vân Anh and Vinhtrong2601

Ta có M2;−3⇒z=2−3i

⇒z¯=2+3i⇒z¯ có phần thực, phần ảo lần lượt là 2 và 3

Chọn D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho điểm M(2; -3). Cho các khẳng địnhsau:(a) Điểm M1(-2; 3) đối xứng với M qua gốc toạ độ.(b) Điểm M2(-2; -3) đối xứng với M qua điểm A(0; -3).(c) Điểm M2(-2; -3) đối xứng với M qua trục hoành.(d) Điểm đối xứng với M qua điểm I(x0; y0) là M'(2x0 - 2; 2y0 + 3).Số khẳng định đúng trong các khẳng định trên là

A.

1

B.

2

C.

3

D.

4

Đáp án và lời giải

Đáp án:C

Lời giải:

Quan sát hình vẽ bên cạnh ta suy ra (a), (b) đúng; (c) sai. (d) đúng vì toạđộ của I là trung bình cộng toạ độ của M và M'.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm 30 phút Toán lớp 10 - Vectơ - Đề số 11

Làm bài

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

 • Cho lục giác đều ABCD. Khẳng định đúng là

 • I là trung điểm của đoạn thẳng AB, đẳng thức sai là

 • Cho hình bình hành ABCD, Olà giao điểm của hai đường chéo AC vàBD. Vectơ chỉ có một vectơ đối màđiểm đầu và điểm cuối là hai trong năm điểm A, B, C, D, O là

 • Mệnh đề sai là

 • Cho tam giác ABC. Tập hợp những điểm M thỏamãn
  4MA→+MB→+MC→=2MA→-MB→-MC→là:

 • Cho tam giác ABC với A(-5 ; 6), B(3 ; 2), C(0 ; -4). Chân đườngphân giác trong góc A có toạ độ là

 • Phương trình trung trực của đoạn AB với A(4 ; -1), B(6 ; 3) là

 • Vectơ a→được xác định khi biết:

 • Cho M là một điểm thuộc đoạn thẳng AB sao cho AB = 3AM. Cách viết sai là

 • Cho bốn vectơ a, b, c, d bất kì. Câu sai là

 • Cho tam giác đều ABC cạnh a. Khi đó AB→-AC→ bằng:

 • Chou→=2i→-3j→,v→=-5i→-j→. Gọi (X ; Y) là tọa độ củaw→=2u→-3v→thì tích XY bằng:

 • Cho hình bình hành ABCD, Olà giao điểm của hai đường chéo AC vàBD. Có các khẳng định sau:
  (a) Vectơ OA→-OB→ là vectơ đối của vectơOA→+OB→
  (b) Vectơ OA→-OB→là vectơ đối của vectơAO→-BO→
  (c) Vectơ DA→+AB→là vectơ đối của vectơ BC→+CD→
  (d) Vectơ DA→+AB→là vectơ đối của vectơ CB→-DC→
  Trong các khẳng định trên khẳng định đúng là

 • Biết bốn điểm A, B, C, D không thẳng hàng và AB→=CD→. Xét 4 mệnh đề sau:
  (a)ABCD là hình bình hành.
  (b)AC→=BD→
  (c)ABDC là hình bình hành.
  (d)AC→=DB→
  Trong các mệnh đề trên, những mệnh đề đúng là

 • Choa→=2i→-3j→,b→=mj→+i→. Nếua→,b→cùng phương thì:

 • Hai vectơ không cùng phương là

 • Cho tam giác ABC có trực tâm H và nội tiếp trong đường tròn tâm O. B' là điểm đối xứng của B qua O. Mệnh đề sai là

 • Cho hai hình bình hành ABCD và ABEF. Khẳng định sai là

 • Cho tam giác đều ABC cạnh bằng a. Có 4đẳng thức sau:
  (a)AB→+AC→=a32
  (b)AB→+AC→=a3
  (c)AB→+AC→=a3
  (d)AB→+AC→=2a
  Kết luận đúng trong các kết luận sau là

 • Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho điểm M(2; -3). Cho các khẳng địnhsau:
  (a) Điểm M1(-2; 3) đối xứng với M qua gốc toạ độ.
  (b) Điểm M2(-2; -3) đối xứng với M qua điểm A(0; -3).
  (c) Điểm M2(-2; -3) đối xứng với M qua trục hoành.
  (d) Điểm đối xứng với M qua điểm I(x0; y0) là M'(2x0 - 2; 2y0 + 3).
  Số khẳng định đúng trong các khẳng định trên là

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

 • Giải phương trình

  Ta có:

 • Cho

  ,
  . Tính
  .

 • Đối với khu công nghiệp tập trung, nhân tố tác động quan trọng hàng đầu là

 • , biết
  . Tính tổng của 10 sốhạngđầu tiên của cấp sốnày.

 • Khi sản xuất vỏ lon sữa bò hình trụ, các nhà thiết kế luôn đặt mục tiêu sao cho chi phí nguyên liệu làm vỏ lon là ít nhất, tức là diện tích toàn phần của hình trụ là nhỏ nhất. Muốn thể tích khối trụ đó bằng V và diện tích toàn phần phần hình trụ nhỏ nhất thì bán kính đáy R bằng: