villiage bicycle là gì - Nghĩa của từ villiage bicycle | Simmonds Skylah Fuentes

villiage bicycle có nghĩa là

Không phải là một con điếm, nhưng nhiều hơn là một con đĩ.Không có tiền được cung cấp trực tiếp cho cô ấy.Cô ấy yêu cầu bạn mua đồ uống của cô ấy, và chơi trò chơi "khó có thể" của cô ấy trong một thời gian ít nhất trong một đêm.Sau đó, cô ấy "cho phép" bạn đụ cô ấy (như thể đó là Priveledge) và rời đi mà không có lời nói nào.

Cô ấy so sánh với một chiếc xe đạp trong một ngôi làng mà nó là người duy nhất cho mọi người sử dụng.Cuối cùng, bạn có thể cưỡi nó nhanh như bạn muốn .... bạn chỉ cần chờ đến lượt mình.(Bảo vệ mặc, cô ấy đã cho tôi cua)

Thí dụ

Nhìn!.

villiage bicycle có nghĩa là

tên khác cho con điếm

Hàm ýrất nhiều giống như chiếc xe đạp của một ngôi làng nhỏ, cuối cùng mọi người sẽ đi xe.

Thí dụ

Nhìn!.