Thể loại
Tất cả

boxhoidap.com

Hỏi đáp

21559

21559

8

Ngành công nghiệp nào đòi hỏi nhiều nhân lực?

Trắc nghiệm Địa lí 10 bài 31: Vai trò và đặc điểm của công nghiệp - Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố công nghiệp vừa được VnDoc sưu tầm và tổng hợp xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết gồm các câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài học môn Địa lí 10. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về bài viết dưới đây nhé.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Địa lí bài: Vai trò và đặc điểm của công nghiệp - Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố công nghiệp

Câu 1: Vai trò của công nghiệp không phải là

A. Sản xuất ra khối lượng của cải vật chất lớn cho xã hội.

B. Đóng vai trò chủ đạo trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân.

C. Tạo cơ sở vững chắc cho an ninh lương thực đất nước.

D. Cung cấp các tư liệu sản xuất, tạo sản phẩm tiêu dùng.

Câu 2: Biểu hiện nào sau đây thể hiện không rõ vai trò chủ đạo của công nền kinh tế quốc dân?

A. Cung cấp tư liệu sản xuất cho tất cả các ngành kinh tế.

B. Mở rộng thị trường lao động, tạo ra nhiều việc làm mới.

C. Xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật cho các ngành kinh tế.

D. Xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật cho đời sống con người.

Câu 3: Vai trò của công nghiệp đối với các ngành kinh tế là

A. Khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên.

B. Thúc đẩy sự phát triển của các ngành,

C. Làm thay đổi sự phân công lao động.

D. Giảm chênh lệch về trình độ phát triển.

Câu 4: Vai trò của công nghiệp đối với đời sống người dân là

A. Thúc đây nhiều ngành phát triển.

B. Tạo việc làm mới, tăng thu nhập,

C. Làm thay đổi phân công lao động.

D. Khai thác hiệu quả các tài nguyên.

Câu 5: Phát biểu nào sau đây không đúng về công nghiệp?

A. Trình độ phát triển công nghiệp phản ánh trình độ phát triển nền kinh tế.

B. Công nghiệp là ngành tạo ra khối lượng sản phẩm rất lớn cho toàn xã hội

C. Công nghiệp là ngành góp phần thúc đẩy tốc độ tăng trưởng nền kinh tế.

D. Công nghiệp làm tăng khoảng cách phát triển của nông thôn và miền núI

Câu 6: Các ngành kinh tế muốn phát triển được và mang lại hiệu quả kinh tế cao đều phải dựa vào sản phẩm của ngành

A. Công nghiệp. B. Dịch vụ. C. Nông nghiệp. D. Xây dựng.

Câu 7: Trong sản xuất công nghiệp, khi tác động vào đối tượng lao động thì sản phẩm sẽ là

A. Tư liệu sản xuất.

B. Nguyên liệu sản xuất.

C. Vật phẩm tiêu dùng.

D. Máy móc.

Câu 8: Sản xuất công nghiệp có đặc điểm khác với sản xuất nông nghiệp là

A. Có tính tập trung cao độ.

B. Chỉ tập trung vào một thời gian nhất định.

C. Cần nhiều lao động.

D. Phụ thuộc vào tự nhiên.

Câu 9: Các ngành công nghiệp nào sau đây phải gắn với đội ngũ lao động cao, công nhân lành nghề?

A. Kĩ thuật điện, điện tử - tin học, cơ khí chính xác.

B. Thực phẩm, điện tử - tin học, cơ khí chính xác.

C. Dệt - may, kĩ thuật điện, hóa dầu, luyện kim màu.

D. Da - giày, điện tử - tin học, vật liệu xây dựng.

Câu 10: Tác động to lớn của tiến bộ khoa học kĩ thuật đối với phát triển công nghiệp không phải là làm

A. Nhiều ngành công nghiệp mới ra đời.

B. Thay đổi quy luật phân bố sản xuất,

C. Biến đổi rất mạnh mẽ môi trường.

D. Thay đổi việc khai thác tài nguyên.

Câu 11: Sản phẩm của ngành công nghiệp

A. Chỉ để phục vụ cho ngành nông nghiệp.

B. Chỉ để phục vụ cho giao thông vận tải.

C. Phục vụ cho tất cả các ngành kinh tế.

D. Chỉ để phục vụ cho du lịch.

Câu 12: Tỉ trọng đóng góp của ngành công nghiệp trong GDP của một nước mà cao sẽ phản ánh được rõ nhất

A. Các ngành công nghiệp trọng điểm của nước đó.

B. Trình độ phát triển kinh tế của nước đó.

C. Tổng thu nhập của nước đó.

D. Bình quân thu nhập của nước đó.

Câu 13: Ngành công nghiệp nào sau đây đòi hỏi phải có không gian sản xuất rộng lớn?

A. Công nghiệp chế biến.

B. Công nghiệp dệt may.

C. Công nghiệp cơ khí.

D. Công nghiệp khai thác khoáng sản.

Câu 14: Dựa vào tính chất tác động đến đối tượng lao động, ngành công nghiệp được chia thành các nhóm ngành nào sau đây?

A. Công nghiệp khai thác, công nghiệp nhẹ.

B. Công nghiệp khai thác, công nghiệp nặng.

C. Công nghiệp khai thác, công nghiệp chế biến

D. Công nghiệp chế biến, công nghiệp nhẹ

Câu 15: Hoạt động công nghiệp nào sau đây không cần nhiều lao động?

A. Dệt - may. B. Giày - da. C. Thuỷ điện. D. Thực phẩm.

Câu 16: Hoạt động công nghiệp nào sau đây đòi hỏi chuyên môn cao?

A. Dệt - may. B. Giày - da. C. Hoá dầu. D. Thực phẩm.

Câu 17: Tác động mạnh mẽ của thị trường đến phát triển công nghiệp không phải là về

A. Hướng chuyên môn hoá sản xuất

B. Quá trình lựa chọn vị trí xí nghiệp,

C. Quy mô sản xuất các loại hàng hoá.

D. Khai thác và sử dụng tài nguyên.

Câu 18: Các nhân tố nào sau đây có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển và phân bố công nghiệp?

A. Khoáng sản, dân cư - lao động, đất, thị trường, chính sách.

B. Khí hậu - nước, dân cư - lao động, vốn, thị trường, chính sách,

C. Khoa học kĩ thuật, dân cư - lao động, thị trường, chính sách.

D. Đất, rừng, biển, dân cư - lao động, vốn, thị trường, chính sách.

Câu 19: Yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất đến việc lựa chọn các nhà máy, các khu công nghiệp và khu chế xuất là

A. Khoáng sản.

B. Nguồn nước,

C. Vị trí địa lí.

D. Khí hậu.

Câu 20: Khoáng sản không chi phối sự phát triển công nghiệp về mặt

A. Quy mô sản xuất.

B. Cơ cấu sản xuất,

C. Tổ chức các xí nghiệp.

D. Xây dựng công trình.

Câu 21: Khí hậu ảnh hưởng mạnh nhất đến ngành công nghiệp nào sau đây?

A. Công nghiệp cơ khí.

B. Công nghiệp hóa chất.

C. Công nghiệp luyện kim.

D. Công nghiệp chế biến lương thực - thực phẩm.

Câu 22: Ngành công nghiệp nào sau đây cần lực lượng lao động dồi dào nhất là nữ?

A. Công nghiệp cơ khí.

B. Công nghiệp luyện kim.

C. Công nghiệp điện tử - tin học.

D. Công nghiệp thực phẩm, dệt may - da giày.

Câu 23: Dựa vào công dụng kinh tế của sản phẩm, sản xuất công nghiệp được chia thành các nhóm ngành nào sau đây?

A. Công nghiệp nhẹ, công nghiệp khai thác .

B. Công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ.

C. Công nghiệp nặng, công nghiệp khai thác.

D. Công nghiệp chế biến, công nghiệp nhẹ

Câu 24: Để phân bố các ngành công nghiệp hợp lí và mang lại hiệu quả kinh tế cao thì phải dựa vào

A. Đặc điểm của ngành công nghiệp đó.

B. Ngành năng lượng.

C. Ngành nông – lâm – thủy sản, vì ngành này cung cấp nguồn nguyên liệu chủ yếu cho công nghiệp.

D. Khai thác, vì không có ngành này thì không có vật tư

Câu 25: Đặc điểm phân bố của ngành công nghiệp khai thác là

A. Bao giờ cũng gắn với vùng nguyên liệu.

B. Gắn với những nơi giao thông phát triển để dễ vận chuyển.

C. Gắn với thị trường tiêu thụ.

D. Nằm thật xa khu dân cư

Câu 26: Các ngành dệt, nhuộm, sản xuất giấy thường phân bố gần nguồn nước là do

A. Tiện để tiêu thụ sản xuất.

B. Các ngành này sử dụng nhiều nước.

C. Tiện cho các ngành này khi đưa nguyên liệu vào sản xuất.

D. Nước là phụ gia không thể thiếu.

Câu 27: Với tính chất đa dạng của khí hậu, kết hợp với các tập đoàn cây trồng, vật nuôi phong phú là cơ sở để phát triển ngành.

A. Công nghiệp hóa chất.

B. Công nghiệp năng lượng.

C. Công nghiệp chế biến thực phẩm.

D. Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.

Câu 28: Trữ lượng và chất lượng khoáng sản ảnh hưởng đến sự phân bố và phát triển công nghiệp ở việc

A. Tạo ra các xí nghiệp nòng cốt.

B. Tạo ra mối liên hệ giữa các xí nghiệp

C. Tạo ra các xí nghiệp bổ trợ và phục vụ.

D. Chi phối quy mô, cơ cấu và tổ chức các xí nghiệp công nghiệp.

Câu 29: Ngành công nghiệp nào sau đây ít chịu sự tác động của nguồn nước?

A. Công nghiệp luyện kim đen.

B. Công nghiệp điện tử - tin học.

C. Công nghiệp dệt, nhuộm, giấy.

D. Công nghiệp chế biến thực phẩm

Câu 30: Ngành công nghiệp nào sau đây đòi hỏi lực lượng lao động phải có trình độ cao?

A. Công nghiệp luyện kim

B. Công nghiệp thực phẩm.

C. Công nghiệp điện tử - tin học.

D. Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng

Câu 31: Ngành công nghiệp nào sau đây cần nhiều đến đội ngũ lao động kĩ thuật cao?

A. Dệt – may.

B. Giày – da

C. Công nghiệp thực phẩm.

D. Điện tử - tin học.

Câu 33: Nguồn nước là điều kiện quan trọng cho sự phân bố các xí nghiệp của ngành

A. Luyện kim đen, dệt, nhuộm.

B. Điện tử - tin học, tiêu dùng.

C. Lọc dầu. đóng tàu. nhuộm.

D. Vật liệu xây dựng, tiêu dùng.

Câu 34: Tính đa dạng của khí hậu và sinh vật có liên quan nhiều đến ngành công nghiệp

A. Sản xuất hàng tiêu dùng.

B. Dệt may.

C. Chế biến thực phẩm

D. Điện tử, tin học

Câu 35: Công nghiệp có vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân vì

A. Đây là ngành sản xuất bằng máy móc nên có một khối lượng sản phẩm lớn nhất.

B. Có liên quan, tác động đến tất cả các ngành kinh tế khác vì cung cấp tư liệu sản xuất, xây dựng cơ sở vật chất - kĩ thuật cho các ngành khác.

C. Là ngành có khả năng sản xuất ra nhiều sản phẩm mới mà không có ngành nào làm được.

D. Là ngành có khả năng mở rộng sản xuất, mở rộng thị trường, tạo ra nhiều việc làm mới tăng thu nhập.

Câu 36: Ngành công nghiệp dệt – may , da – giây thường phân bố ở những nơi có nguồn lao động dồi dào vì

A. Ngành này đòi hỏi nhiều lao động có trình độ.

B. Ngành này đòi hỏi nhiều lao động có chuyên môn sâu.

C. Nhanh này sử dụng nhiều lao động nhưng không đòi hỏi trình độ công nghệ và chuyên môn cao.

D. Sản phẩm của nhanh này phục vụ ngay cho người lao động.

Câu 37: Ý nào dưới đây không phải là đặc điểm sản xuất của công nghiệp?

A. Sản xuất công nghiệp bao gồm hai giai đoạn.

B. Sản xuất công nghiệp mang tính mùa vụ.

C. Sản xuất công nghiệp ít chịu ảnh hưởng tự nhiên.

D. Gồm nhiều ngành phức tạp nhưngcó sự phối hợp chặt chẽ.

Câu 38: Vai trò quan trọng của công nghiệp ở nông thôn và miền núi được xác định là:

A. Nâng cao đời sống dân cư.

B. Cải thiện quản lí sản xuất.

C. Xoá đói giảm nghèo.

D. Công nghiệp hoá nông thôn.

Câu 39. Ngành công nghiệp khai thác có đặc điểm phân bố nào dưới đây?

A. Bao giờ cũng gắn với vùng nguyên liệu.

B. Gắn với những nơi giao thông phát triển để dễ vận chuyển.

C. Gắn với thị trường tiêu thụ.

D. Nằm thật xa khu dân cư.

Câu 40. Để thể hiện sản lượng của một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới qua các năm, biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

A. Cột chồng.

B. Kết hợp.

C. Miền.

D. Đường.

Câu 41.Vì sao ngành điện nguyên tử rất tiện lợi nhưng lại chậm phát triển?

A. Thiếu nguồn nguyên liệu để sản xuất.

B. Đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao.

C. Chưa thật đảm bảo an toàn.

D. Vốn đầu tư lớn nên các nước đang phát triển không thể xây dựng được.

Câu 42.Để khai thác tốt nhất các điều kiên tự nhiên, kinh tế xã – hội và mang lại hiệu quả kinh tế cao trong sản xuất công nghiệp, nhân tố tiến bộ khoa học kĩ thuật đóng vai trò như thế nào?

A. Quan trọng nhất.

B. Không cần thiết.

C. Quan trọng.

D. Tùy thuộc từng trường hợp.

Câu 43.Tại sao công nghiệp có vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân?

A. Đây là ngành sản xuất bằng máy móc nên có một khối lượng sản phẩm lớn nhất.

B. Có liên quan, tác động đến tất cả các ngành kinh tế khác vì cung cấp tư liệu sản xuất, xây dựng cơ sở vật chất-kĩ thuật cho các ngành khác.

C. Là ngành có khả năng sản xuất ra nhiếu sản phẩm mới mà không có ngành nào làm được.

D. Là ngành có khả năng mở rộng sản xuất, mở rộng thị trường, tạo ra nhiều việc làm mới tăng thu nhập.

Câu 44.Công nghiệp hóa là:

 1. Quá trình từng bước xây dựng và phát triển công nghiệp của một nước .
 2. Là quá trình mà một xã hội chuyển từ một nền kinh tế chủ yếu dựa trên cơ sở nông nghiệp sang một nền kinh tế về cơ bản dựa vào sản xuất công nghiệp.
 3. Quá trình đưa công nghiệp về nông thôn để đẩy mạnh phát triển công nghiệp trên cả nước .
 4. Chỉ có hai ý a và b là đúng.

Câu 45.Các ngành công nghiệp khai khoáng thường được phân bố ở gần cảng biển, cảng sông thể hiện sự ảnh hưởng của nhân tố nào dưới đây?

 1. Gần nguồn nước.
 2. Gần đầu mối giao thông.
 3. Gần nguồn khoáng sản.
 4. Gần các khu dân cư.

Câu 46.Nhân tố tác động tới việc lựa chọn vị trí các xí nghiệp, hướng chuyên môn hóa trong sản xuất công nghiệp là

 1. Tiến bộ khoa học kĩ thuật.
 2. Thị trường.
 3. Chính sách phát triển.
 4. Dân cư – lao động.

Câu 47.Việc phân loại các ngành công nghiệp thành: công nghiệp khai thác, công nghiệp chế biến dựa vào căn cứ đặc điểm nào dưới đây?

 1. Công dụng kinh tế của sản phẩm.
 2. Tính chất tác động đến đối tượng lao động.
 3. Nguồn gốc sản phẩm.
 4. Tính chất sở hữu của sản phẩm.

---------------------------------------

Trắc nghiệm địa lí 10 bài 31 Vai trò và đặc điểm của công nghiệp - Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố công nghiệp vừa được VnDoc.com gửi tới bạn đọc. Bài viết được tổng hợp gồm có 43 câu hỏi trắc nghiệm. Cho ta thấy rõ được vai trò, đặc điểm của ngành công nghiệp. Vai trò của ngành công nghiệp đối với nền kinh tế, vai trò của ngành công nghiệp với đời sống của con người chúng ta, sản phẩm của ngành công nghiệp là gì, khí hậu ảnh hưởng như thế nào tới ngành công nghiệp... Mong rằng qua bài viết này các bạn có thể rèn luyện được kỹ năng làm bài trắc nghiệm cũng như có thêm tài liệu để học tập tốt hơn môn Địa lý nhé.

Như vậy VnDoc đã giới thiệu các bạn tài liệu Trắc nghiệm Địa lí 10 bài 31: Vai trò và đặc điểm của công nghiệp - Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố công nghiệp . Mời các bạn cùng tham khảo thêm một số tài liệu học tập các môn được chúng tôi biên soạn và tổng hợp tại các mục sau: Trắc nghiệm Địa lý 10, Giải bài tập Địa lí 10, Giải tập bản đồ Địa lí 10, Giải Vở BT Địa Lí 10, Giải bài tập Địa lí 10 ngắn nhất,Tài liệu học tập lớp 10

Để giúp bạn đọc có thể giải đáp được những thắc mắc và trả lời được những câu hỏi khó trong quá trình học tập. VnDoc.com mời bạn đọc cùng đặt câu hỏi tại mục hỏi đáp học tập của VnDoc. Chúng tôi sẽ hỗ trợ trả lời giải đáp thắc mắc của các bạn trong thời gian sớm nhất có thể nhé.

 • Bagaimana untuk log keluar facebook daripada semua peranti

  Facebook ialah laman web rangkaian sosial dengan lebih 2 bilion pengguna aktif. Ia adalah salah satu laman web yang paling popular di dunia. Walau bagaimanapun, jika anda ingin log...

 • सर्व उपकरणांमधून फेसबुक लॉग आउट कसे करावे

  फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट आहे ज्यामध्ये 2 अब्ज पेक्षा जास्त सक्रिय वापरकर्ते आहेत. हे जगातील सर्वात लोकप्रिय वेबसाइट्सपैकी एक आहे. तथापि, आपण आपल्या सर्व डिव्हाइसेसवर Facebook लॉग ऑफ...

 • Quomodo log facebook ex omnibus machinis

  Facebook est socialis networking website cum super 2 billion active users. Est unus e popularibus websites in mundo. Tamen, si vis Facebook in omnibus tuis machinis destruere, nonnullae sunt...

 • Miyaan ku ciyaari karaa Ciyaaraha PC-ga Taleefankayga?

  Ku ciyaarista ciyaaraha PC ee taleefankaaga waa suurtagal, laakiin waxay u baahan tahay dhowr waxyaalood. Marka hore, waxaad u baahan doontaa taleefan leh processor ku filan oo awood leh...

 • ?E mafai ona ou Taalo Taaloga PC I Lau Telefoni?

  Ta'alo taaloga PC i lau telefoni e mafai, ae e mana'omia ni nai mea. Muamua, e te manaʻomia se telefoni e lava le malosi o le gaosiga ma le...

 • ?Ndinogona Kutamba Mitambo YePC Pafoni Yangu?

  Kutamba mitambo yePC pafoni yako kunogoneka, asi zvinoda zvinhu zvishoma. Kutanga, iwe uchada foni ine simba rakakwana processor uye kadhi yemifananidzo. Chechipiri, iwe uchada foni ine USB port uye...

 • के म मेरो फोनमा पीसी गेमहरू खेल्न सक्छु?

  तपाइँको फोनमा पीसी गेमहरू खेल्न सम्भव छ, तर यसलाई केहि चीजहरू चाहिन्छ. सबैभन्दा पहिले, तपाईलाई पर्याप्त शक्तिशाली प्रोसेसर र ग्राफिक्स कार्ड भएको फोन चाहिन्छ. दोस्रो, तपाईंलाई USB पोर्ट र...

 • ?Би утсан дээрээ PC тоглоом тоглож болох уу?

  Утсаараа PC тоглоом тоглох боломжтой, гэхдээ энэ нь хэд хэдэн зүйлийг шаарддаг. Эхлээд танд хангалттай хүчирхэг процессор, график карттай утас хэрэгтэй болно. Хоёрдугаарт, танд USB порттой утас, тохирох тоглоомын...

 • Дали можам да играм игри на компјутер на мојот телефон?

  Играњето компјутерски игри на вашиот телефон е можно, но бара неколку работи. Прво, ќе ви треба телефон кој има доволно моќен процесор и графичка картичка. Второ, ќе ви треба...

 • ?Afaka milalao lalao aminny PC aminny finday ve aho?

  Azo atao ny milalao lalao PC amin'ny findainao, saingy mitaky zavatra vitsivitsy izany. Voalohany, mila telefaona manana processeur sy karatra grafika matanjaka ianao. Faharoa, mila telefaona manana seranan-tsambo USB...

 • ?Can I Play PC Games On My Phone?

  Playing PC games on your phone is possible, but it requires a few things. First, you'll need a phone that has a powerful enough processor and graphics card. Second,...

 • ?Vai es varu spēlēt datorspēles savā tālrunī?

  Datorspēļu spēlēšana tālrunī ir iespējama, taču tam ir nepieciešamas dažas lietas. Pirmkārt, jums būs nepieciešams tālrunis ar pietiekami jaudīgu procesoru un grafisko karti. Otrkārt, jums būs nepieciešams tālrunis ar...

 • ?ຂ້ອຍສາມາດຫຼິ້ນເກມ PC ໃນໂທລະສັບຂອງຂ້ອຍໄດ້ບໍ?

  ການຫຼິ້ນເກມ PC ໃນໂທລະສັບຂອງທ່ານແມ່ນເປັນໄປໄດ້, ແຕ່ມັນຕ້ອງການບາງອັນ. ກ່ອນອື່ນ ໝົດ, ເຈົ້າຕ້ອງການໂທລະສັບທີ່ມີໂປເຊດເຊີແລະບັດກາຟິກທີ່ມີປະສິດທິພາບພຽງພໍ. ອັນທີສອງ...

 • ?Gelo ez dikarim Lîstikên PC-yê Bi Têlefona xwe bilîzim?

  Lîstina lîstikên PC-yê li ser têlefona xwe gengaz e, lê ew çend tiştan hewce dike. Pêşîn, hûn ê hewceyê têlefonek ku xwediyê pêvajoyek têra xwe hêzdar û qerta grafîkê...

 • តើខ្ញុំអាចលេងហ្គេម PC នៅលើទូរសព្ទរបស់ខ្ញុំបានទេ?

  ការលេងហ្គេមកុំព្យូទ័រនៅលើទូរសព្ទរបស់អ្នកគឺអាចធ្វើទៅបាន ប៉ុន្តែវាទាមទាររឿងមួយចំនួន. ដំបូង អ្នក​នឹង​ត្រូវ​ការ​ទូរសព្ទ​ដែល​មាន processor...

 • ?Kodi Ndingasewere Masewera a Pakompyuta Pafoni Yanga?

  Kusewera masewera a PC pafoni yanu ndikotheka, koma pamafunika zinthu zingapo. Choyamba, mufunika foni yomwe ili ndi purosesa yamphamvu komanso khadi yojambula. Chachiwiri, mufunika foni yomwe ili ndi doko...

 • ?Могу ли да играм ПЦ игрице на свом телефону?

  Играње рачунарских игрица на телефону је могуће, али за то је потребно неколико ствари. Прво, требаће вам телефон који има довољно моћан процесор и графичку картицу. Друго, требаће вам...

 • ?A mund të luaj lojëra kompjuterike në telefonin tim?

  Luajtja e lojërave kompjuterike në telefonin tuaj është e mundur, por kërkon disa gjëra. Së pari, do t'ju duhet një telefon që ka një procesor mjaft të fuqishëm dhe...

 • ?Telefonimda kompyuter oyinlarini oynasam boladimi?

  Telefoningizda kompyuter o'yinlarini o'ynash mumkin, ammo bu bir nechta narsalarni talab qiladi. Birinchidan, sizga etarlicha kuchli protsessor va grafik kartaga ega telefon kerak bo'ladi. Ikkinchidan, sizga USB porti va...

 • ?Ali lahko igram računalniške igre na svojem telefonu?

  Igranje računalniških iger na telefonu je mogoče, vendar zahteva nekaj stvari. Najprej potrebujete telefon z dovolj zmogljivim procesorjem in grafično kartico. Drugič, potrebovali boste telefon z vrati USB in...

 • ?Môžem hrať PC hry na svojom telefóne?

  Hranie počítačových hier na telefóne je možné, ale vyžaduje si to niekoľko vecí. Najprv budete potrebovať telefón s dostatočne výkonným procesorom a grafickou kartou. Po druhé, budete potrebovať telefón...

 • ?Czy mogę grać w gry komputerowe na moim telefonie?

  Granie w gry komputerowe na telefonie jest możliwe, ale wymaga kilku rzeczy. Po pierwsze, potrzebujesz telefonu z wystarczająco mocnym procesorem i kartą graficzną. Po drugie, potrzebujesz telefonu z portem...

 • ?Kan jeg spille PC-spill på telefonen min?

  Å spille PC-spill på telefonen er mulig, men det krever et par ting. Først trenger du en telefon som har en kraftig nok prosessor og grafikkort. For det andre...

 • ?Ndingayidlala imidlalo yePC kwiFowuni yam?

  Ukudlala imidlalo yePC kwifowuni yakho kunokwenzeka, kodwa kufuna izinto ezimbalwa. Okokuqala, uya kufuna ifowuni eneprosesa enamandla ngokwaneleyo kunye nekhadi lemizobo. Okwesibini, uya kufuna ifowuni enezibuko le-USB kunye nomlawuli womdlalo...

 • ?මට මගේ දුරකථනයෙන් පරිගණක ක්‍රීඩා කළ හැකිද?

  ඔබගේ දුරකථනයේ පරිගණක ක්‍රීඩා කිරීම කළ හැකි නමුත් එයට කරුණු කිහිපයක් අවශ්‍ය වේ. පළමුව, ඔබට ප්‍රමාණවත් තරම් බලවත් ප්‍රොසෙසරයක් සහ ග්‍රැෆික් කාඩ්පතක් ඇති දුරකථනයක් අවශ්‍ය වේ. දෙවනුව, ඔබට USB...

 • Maitiro ekuchengetedza Google Photos kune yekunze hard drive?

  Zviri Mukati Show Sei uchifanira kuchengetedza Google Photos kune yako hard drive? Chengetedza Google Photos kune Hard Drive Bonus Tip. Maitiro ekuchengetedza Mapikicha eGoogle kune Yakasiyana Cloud Service Ndingaendesa...

 • Sida loo kaydiyo Sawirada Google Drive-ka adag ee dibadda?

  Shaxda Tusmada Show Waa maxay sababta aad u kaydinayso sawirada Google Drive-kaaga Ku laabo Google Sawirada Hard Drive Talo Gunno. Sida Sawirada Google-ka Loogu Soo Celiyo Adeeg Kala Duwan...

 • E faafefea ona faasaoina le Google Photos i se masini malo fafo?

  Lisi o Mataupu Show Aisea e tatau ai ona e teuina Google Photos i lau kesi malo? Fa'asa'o ata Google ise Pusa Fautuaga Ponesi. Fa'afefea ona Fa'aola Google Photos...

 • ?मी माझ्या फोनवर पीसी गेम्स खेळू शकतो का?

  तुमच्या फोनवर पीसी गेम खेळणे शक्य आहे, परंतु त्यासाठी काही गोष्टींची आवश्यकता आहे. प्रथम, आपल्याला एक फोन आवश्यक असेल ज्यामध्ये पुरेसे शक्तिशाली प्रोसेसर आणि ग्राफिक्स कार्ड असेल. दुसरे...

 • Google Зургийг гадаад хатуу дискэнд хэрхэн хадгалах вэ?

  Агуулга Show Та яагаад Google Зургийг хатуу дискэндээ хадгалах ёстой вэ? Google Зургийг хатуу диск рүү нөөцлөөрэй Бонус зөвлөгөө. Google Зургийг өөр Cloud үйлчилгээнд хэрхэн нөөцлөх вэ Дүгнэлт Би...

Dịch vụ SEO website - Thiết kế Website

★★★★★ 7 đánh giá trên Google
Văn phòng công ty

Địa chỉ: Số 5 Trần Kim Xuyến - P.Trung Hoà - Q.Cầu Giấy - TP. Hả Nội

Điện thoại: 0922 892 892

Trang web: Bangnam.com

Từ Dịch vụ SEO website - Thiết kế Website

"BANGNAM là đơn vị cung cấp Dịch Vụ SEO, Dịch vụ thiết kế Website, Giải pháp quản trị doanh nghiệp ERP hàng đầu tại Việt Nam."

Mọi người cũng tìm kiếm

Thiết kế website Hà Nội
Nhà thiết kế trang web
Thiết kế website bán hàng
Nhà thiết kế trang web
Dịch vụ SEO
Nhà tối ưu công cụ tìm kiếm
Thiết kế website TP HCM
Nhà thiết kế trang web
Thiết kế website Hà Nội
Nhà thiết kế trang web