Thể loại
Tất cả

boxhoidap.com

Hỏi đáp

6768

6768

8

Quantitative là gì

Nghiên cứu định lượng (tiếng Anh: Quantitative research) là điều tra thực nghiệm có hệ thống về các hiện tượng quan sát được qua số liệu thống kê, toán học hoặc số hoặc kĩ thuật vi tính.

Show
  • Nghiên cứu định lượng (Quantitative research)
  • Thuật ngữ liên quan
  • Mục tiêu
  • Đặc trưng
  • Các bước trong thiết kế nghiên cứu định lượng
  • 15-10-2019Biến độc lập (Independent variable) và Biến phụ thuộc (Dependent variable) là gì?
  • 15-10-2019Dữ liệu thứ cấp (Secondary data) là gì? Ưu điểm và hạn chế
  • 15-10-2019Phỏng vấn sâu (Depth Interview) là gì? Đặc trưng của phương pháp phỏng vấn sâu
  • 15-10-2019Cơ sở lí luận (Theoretical Basis) là gì? Vai trò và phương pháp xây dựng
  • 15-10-2019Khoa học (Science) là gì? Nội dung và phân loại
Quantitative là gì

Hình minh họa. Nguồn: QuestionPro

Nghiên cứu định lượng (Quantitative research)

Định nghĩa

Nghiên cứu định lượng trong tiếng Anh là Quantitative research.

Nghiên cứu định lượng là điều tra thực nghiệm có hệ thống về các hiện tượng quan sát được qua số liệu thống kê, toán học hoặc số hoặc kĩ thuật vi tính.

Cũng có thể hiểu như sau:

Nghiên cứu định lượng là phương pháp thu thập dữ liệu bằng số và giải quyết quan hệ trong lí thuyết và nghiên cứu theo quan điểm diễn dịch.

Thuật ngữ liên quan

Nghiên cứu định tính là một phương pháp điều tra được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khoa học khác nhau, không chỉ trong các ngành khoa học truyền thống mà còn trong nghiên cứu thị trường và các bối cảnh khác.

Nghiên cứu định tính nhằm mục đích thu thập một sự hiểu biết sâu sắc về hành vi con người và lí do ảnh hưởng đến hành vi này.

Mục tiêu

- Mục tiêu của nghiên cứu định lượng là phát triển và sử dụng mô hình toán học, lí thuyết hoặc các giả thuyết liên quan tới các hiện tượng.

- Quá trình đo lường là trung tâm của nghiên cứu định lượng bởi vì nó cung cấp các kết nối cơ bản giữa quan sát thực nghiệm và biểu thức toán học của các mối quan hệ định lượng.

-Để lượng hóa mối quan hệ giữa các nhân tố (các biến) thông qua việc áp dụng các công cụ phân tích thống kê. Nghiên cứu định lượng thường được áp dụng khi:

Mô hình nghiên cứu đã khá rõ ràng và cụ thể.

Kiểm định giả thuyết nghiên cứu có được từ lí thuyết.

Đặc trưng

- Nghiên cứu định lượng chủ yếu là kiểm dịch lí thuyết, sử dụng mô hình khoa học tự nhiên thực chứng luận, phương pháp nghiên cứu định lượng có thể chứng minh được trong thực tế và theo chủ nghĩa khách quan.

- Tính đại diện của mẫu là hết sức quan trọng

Cách lựa chọn (ngẫu nhiên, theo tỉ lệ, thuận tiện);

Qui mô mẫu.

- Thu thập thông tin có cấu trúc định trước.

- Các nhân tố trong mô hình phải được đo lường hoặc chuyển hóa về những con số.

Ví dụ: niềm tiniềm hy vọng/cảm xúc

- Phân tích thông tin có tính thống kê.

Các bước trong thiết kế nghiên cứu định lượng

(1)Xác định mô hình và mối quan hệ của các nhân tố

(2)Xác định biến số (cho các nhân tố)

(3)Xác định thước đo cho các biến số

(4)Xác định nguồn thông tin và phương pháp thu thập

(5)Xác định phương pháp phân tích thông tin (các công cụ thống kê)

(Tài liệu tham khảo: Phương pháp nghiên cứu khoa học, Tổ hợp giáo dục Topica)

Quantitative là gì

Hợp tác quảng cáo (Cooperative advertising) là gì? Các hình thức hợp tác quảng cáo                                          15-10-2019                                        Hàng mẫu (Samples) trong xúc tiến bán là gì? Ưu điểm và hạn chế                                          15-10-2019                                        Marketing sự kiện (Event Marketing) là gì? Ý nghĩa và liên hệ

Dịch vụ SEO website - Thiết kế Website

★★★★★ 7 đánh giá trên Google
Văn phòng công ty

Địa chỉ: Số 5 Trần Kim Xuyến - P.Trung Hoà - Q.Cầu Giấy - TP. Hả Nội

Điện thoại: 0922 892 892

Trang web: Bangnam.com

Từ Dịch vụ SEO website - Thiết kế Website

"BANGNAM là đơn vị cung cấp Dịch Vụ SEO, Dịch vụ thiết kế Website, Giải pháp quản trị doanh nghiệp ERP hàng đầu tại Việt Nam."

Mọi người cũng tìm kiếm

Thiết kế website Hà Nội
Nhà thiết kế trang web
Thiết kế website bán hàng
Nhà thiết kế trang web
Dịch vụ SEO
Nhà tối ưu công cụ tìm kiếm
Thiết kế website TP HCM
Nhà thiết kế trang web
Thiết kế website Hà Nội
Nhà thiết kế trang web