Thể loại
Tất cả

vdanang.com

Genz

17382

17382

8

Quy định về xử lý tảo hôn

Show
 • 1. Tảo hôn nghĩa là gì? Có hậu quả gì?
 • 2. Các tính tuổi để xác định tảo hôn thế nào?
 • 3. Tảo hôn bị phạt thế nào?
 • 4. Làm đám cưới khi
  chưa đủ tuổi đăng ký kết hôn, có phạm luật?
 • 5. Ai được quyền yêu cầu Toà án huỷ kết hôn trái luật do tảo hôn?
 • 6. Trường hợp nào
  tảo hôn vẫn được công nhận là vợ chồng?
 • 7. Các tập quán lạc hậu nào về hôn nhân bị cấm tại Việt
  Nam?

Một trong những hành vi bị cấm trong hôn nhân và gia đình là tảo hôn. Vậy tảo hôn là gì? Nam, nữ tảo hôn thì bị phạt thế nào theo quy định mới nhất.

1. Tảo hôn nghĩa là gì? Có hậu quả gì?

Tảo hôn là việc lấy vợ, lấy chồng khi một bên hoặc cả hai bên chưa đủ tuổi kết hôn theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 của Luật này (căn cứ
khoản 8 Điều 3 Luật Hôn nhân và Gia đình).

Có thể thấy, tảo hôn là việc cả hai người nam và nữ hoặc chỉ người nam hoặc chỉ người nữ chưa đủ tuổi kết hôn nhưng đã lấy vợ, lấy chồng. Trong đó, luật không có khái niệm lấy vợ, lấy chồng nhưng có thể hiểu là tổ chức đám cưới.

Bởi theo điểm b khoản 2 Điều 5 Luật này, đây là một trong các hành vi bị cấm. Do đó,
thông thường, việc lấy vợ, lấy chồng của nam nữ chưa đủ tuổi kết hôn sẽ không được thực hiện tại cơ quan có thẩm quyền về đăng ký kết hôn.

Có thể nhìn rõ hậu quả trước mắt của hành vi tảo hôn là những đứa trẻ chưa đủ tuổi nhưng kết hôn sớm, ảnh hưởng đến tâm sinh lý, sức khoẻ sinh sản của nam, nữ đặc biệt là các bé gái.

Ngoài ra, do chưa đủ tuổi, chưa trưởng thành, cơ thể chưa phát triển toàn diện nên việc mang thai, sinh con, nuôi con sớm sẽ ảnh hưởng đến quá trình phát triển của
chính cha, mẹ và con.

Như vậy, có thể hiểu, tảo hôn là việc nam nữ đăng ký kết hôn khi chưa đủ tuổi theo quy định, là một trong các trường hợp bị cấm kết hôn theo luật hiện hành.

Quy định về xử lý tảo hôn

2. Các tính tuổi để xác định tảo hôn thế nào?

Theo điểm a khoản 1 Điều 8
Luật Hôn nhân và Gia đình, độ tuổi đăng ký kết hôn được quy định gồm:

Điều 8. Điều kiện kết hôn

1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

Và để xác định chính xác số tuổi được phép kết hôn,
Điều 2 Thông tư liên tịch số 01/2016 hướng dẫn như sau: Nam đã đủ 20 tuổi, nữ đã đủ 18 tuổi trở lên; tuổi nam, nữ xác định theo ngày, tháng, năm sinh. Nếu không xác định được ngày, tháng, năm sinh thì thực hiện như sau:

- Xác định được năm sinh, không xác định được tháng sinh: Tháng sinh là tháng 01 của năm sinh.

- Xác định được năm sinh, tháng
sinh, không xác định được ngày sinh: Ngày sinh là ngày 01 của tháng sinh.

Chị B sinh ngày 10/10/2004. Đến thời điểm ngày 16/5/2022, chị B mới bước sang tuổi 18. Đến thời điểm 10/10/2022, chị B mới được xem là đủ 18 tuổi.

Như vậy, có thể thấy, việc xác định độ tuổi đăng ký kết hôn được tính theo ngày, tháng, năm để đảm bảo đủ độ tuổi theo quy định khi đăng ký kết hôn.

Xem thêm:Bao nhiêu tuổi thì được đăng ký kết hôn?

3. Tảo hôn bị phạt thế nào?

Do tảo hôn là một trong những hành vi bị cấm nên người vi phạm quy định về tảo hôn có thể bị xử lý như sau:

Phạt vi phạm hành
chính
theo quy định tại Điều 58 Nghị định 82/2020/NĐ-CP:

- Tổ chức lấy vợ, chồng cho người chưa đủ tuổi kết hôn: Phạt tiền từ 01 - 03 triệu đồng.

- Duy trì quan hệ vợ chồng trái luật với người chưa
đủ tuổi kết hôn dù đã có bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Toà án: 03 - 05 triệu đồng.

Chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 183 Bộ luật Hình sự về Tội tổ chức tảo hôn khi tổ chức lấy vợ, chồng cho người chưa đến tuổi kết hôn, đã bị xử phạt hành
chính còn vi phạm:

- Phạt tiền từ 10 - 30 triệu đồng hoặc

- Phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm.

Như vậy, hình phạt được đặt ra với người tổ chức tảo hôn cho các cặp nam, nữ chứ chính bản thân người kết hôn khi chưa đủ tuổi sẽ không bị phạt. Mức phạt hành chính cao nhất trong trường hợp này là 03 triệu đồng và 02 năm tù.

Đồng nghĩa, nam nữ
khi kết hôn chưa đủ tuổi và vẫn duy trì mối quan hệ này dù đã có bản án, quyết định của Toà án có hiệu lực thì bị phạt đến 05 triệu đồng. Còn các mức phạt khác kể cả phạt tù đều áp dụng với người tổ chức lấy vợ, chồng cho người chưa đủ tuổi.

Quy định về xử lý tảo hôn

4. Làm đám cưới khi
chưa đủ tuổi đăng ký kết hôn, có phạm luật?

Theo khái niệm tảo hôn tại khoản 2 Điều 5 Luật Hôn nhân và Gia đình, được xem là tảo hôn khi lấy vợ, lấy chồng mà không nói cụ thể là đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền hay chỉ làm đám cưới. Do đó, chỉ khi một trong hai bên hoặc cả hai bên chưa đủ tuổi kết hôn mà đám cưới hay đăng ký kết hôn thì đều vi phạm quy định về tảo hôn.

Đồng thời, có thể chắc chắn, khi một trong hai bên
vi phạm quy định về điều kiện đăng ký kết hôn tại Điều 8 Luật Hôn nhân và Gia đình thì cơ quan có thẩm quyền chắc chắn sẽ không thực hiện đăng ký kết hôn.

Do đó, mặc dù chỉ làm đám cưới nhưng đây vẫn bị xem là tảo hôn và vẫn sẽ bị phạt hành chính hoặc chịu trách nhiệm hình sự như quy định ở trên.

Xem
thêm...

5. Ai được quyền yêu cầu Toà án huỷ kết hôn trái luật do tảo hôn?

Căn cứ khoản 2 Điều 10 Luật Hôn nhân và Gia đình, người có quyền huỷ kết hôn trái luật do nam, nữ tảo hôn gồm:

- Cha, mẹ, con, người giám hộ hoặc người đại diện khác của nam, nữ tảo hôn.

- Cơ quan quản lý Nhà nước về gia đình, trẻ em: Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh hoặc Sở
Lao động, Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động, Thương binh và xã hội, Phòng Văn hóa và Thông tin... (căn cứ Điều 3 của Nghị định số 02/2013/NĐ-CP và khoản 1 Điều 90 của Luật Trẻ em năm 2016).

- Hội Liên hiệp phụ nữ.

Sau khi được giải quyết việc huỷ kết hôn trái luật vì nam, nữ tảo hôn thì sẽ có hậu quả như sau:

- Các bên nam, nữ phải chấm dứt quan hệ vợ chồng trái luật trước đó.

-
Quyền, nghĩa vụ của cha, mẹ con vẫn còn tồn tại và sẽ được giải quyết như khi cha, mẹ ly hôn.

- Các quan hệ khác như tài sản, nghĩa vụ, hợp đồng giữa các bên sẽ được thực hiện theo thoả thuận của các bên. Nếu không thoả thuận được thì giải quyết theo Bộ luật Dân sự và các quy định khác. Tuy nhiên, dù giải quyết theo hướng nào thì cũng phải đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và con.

6. Trường hợp nào
tảo hôn vẫn được công nhận là vợ chồng?

Khoản 2 Điều 11 Luật Hôn nhân và Gia đình khẳng định:

Trong trường hợp tại thời điểm Tòa án giải quyết yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật mà cả hai bên kết hôn đã có đủ các điều kiện kết hôn theo quy định tại Điều 8 của Luật này và hai bên yêu cầu công nhận quan hệ hôn nhân thì Tòa án công nhận quan hệ hôn nhân đó. Trong trường hợp này, quan hệ hôn nhân được xác lập từ thời điểm
các bên đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật này.

Như vậy, khi nam nữ tảo hôn nhưng tại thời điểm Toà án giải quyết yêu cầu huỷ kết hôn trái luật mà cả hai đã đủ tuổi (nam đã đủ 20 tuổi, nữ đã đủ 18 tuổi trở lên và các điều kiện kết hôn khác), có yêu cầu công nhận quan hệ hôn nhân thì quan hệ vợ chồng giữa hai người sẽ được Toà án công nhận.

Lưu ý: Thời điểm quan hệ hôn nhân được xác lập là khi nam, nữ đủ điều kiện kết hôn.

Ví dụ: Anh A sinh ngày
25/02/1996, chị B sinh ngày 10/10/1995. Ngày 08/02/2015, anh A và chị B đăng ký kết hôn. Ngày 25/10/2016, Toà án mở phiên họp giải quyết yêu cầu huỷ kết hôn trái luật. Tại phiên toà, hai anh chị đều yêu cầu công nhận quan hệ hôn nhân.

Do đó, từ ngày 25/02/2016, Toà án sẽ xem xét và công nhận quan hệ hôn nhân của anh A và chị B (tại thời điểm 2 anh chị này đủ tuổi kết hôn).

Xem thêm:Trường hợp nào kết hôn trái luật vẫn được công nhận là vợ chồng?

Quy định về xử lý tảo hôn

7. Các tập quán lạc hậu nào về hôn nhân bị cấm tại Việt
Nam?

Ban hành tại Phụ lục của Nghị định 126/2014/NĐ-CP là danh mục các tập quán lạc hậu về hôn nhân và gia đình cần vận động xoá bỏ và bị nghiêm cấm áp dụng. Cụ thể như sau:

STT

Các tập quán

Vận động xoá bỏ

1

Kết hôn khi chưa đủ tuổi (tảo hôn).

2

Không đăng ký kết hôn tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện.

3

Cưỡng ép
kết hôn do mê tín dị đoan, lá số, cản trở kết hôn do khác dân tộc, tôn giáo.

4

Người con rể bắt buộc phải ở rể sau khi cưới để trả công cho bố mẹ vợ nếu nhà trai không có đủ tiền cưới và đồ sính lễ.

5

Duy trì quan hệ gia đình theo chế độ phụ hệ hoặc mẫu hệ, quyền bình đẳng giữa vợ, chồng và giữa con trai, con gái không được đảm bảo.

6

Người ở dân tộc này không kết hôn với người ở dân tộc khác, người ở tôn giáo này không kết hôn với người có tôn
giáo khác.

Bị cấm áp dụng

1

Đa thê

2

Những người cùng dòng máu trực hệ, người khác họ trong phạm vi ba đời kết hôn với nhau

3

Tục cướp vợ để ép người con gái làm vợ

4

Thách cưới cao mang tính chất gả bán như đòi bạc trắng, tiền mặt, của hồi môn, trâu, bò... để dẫn cưới

5

Nối dây: Chồng chết, người vợ phải cưới anh trai/em trai của người chồng; vợ chết thì chồng bị ép phải cưới
chị gái/em gái của người vợ quá cố.

6

Người vợ goá chồnggười chồng goá vợ phải trả lại tiền cưới cho nhà chồng/vợ cũ nếu kết hôn với người khác.

7

Đòi lại của cải, phạt vạ khi vợ chồng ly hôn.
Trên đây là giải đáp vấn đề tảo hôn là gì? Nếu còn vướng mắc khác liên quan đến hôn nhân và gia đình, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ, giải đáp.

>> 8 trường hợp bị cấm
đăng ký kết hôn phải tránh

 • uncle gus là gì - Nghĩa của từ uncle gus

  uncle gus có nghĩa là 'Mẹ của bạn' xúc phạm chống lại Châu Âu . ví dụ klondyke > fuckle chú gus của bạn , cậu bé pizza Ý !...

 • risky text là gì - Nghĩa của từ risky text

  risky text có nghĩa là một thông điệp bạn đã dành cả ngày để suy nghĩ về cách bạn sẽ gõ nó sau đó bạn không thể Nhận chính...

 • junet là gì - Nghĩa của từ junet

  junet có nghĩa là một người phụ nữ tuyệt vời chăm sóc trách nhiệm của mình. Cũng rất hữu ích , đẹp, tuyệt đẹp và tổng thể tuyệt vời....

 • වට්ටෝරු වල බර ක්‍රීම් වෙනුවට ග්‍රීක යෝගට් ආදේශ කිරීමෙන් ලැබෙන සෞඛ්‍ය ප්‍රතිලාභ මොනවාද?

  ග්‍රීක යෝගට් යනු අඩු මේද සහිත කිරි නිෂ්පාදනයක් වන අතර එය ස්වභාවික යෝගට් සංස්කෘතීන් සමඟ පෙරන ලද සහ ඝණීකරන ලද කිරි වලින් සාදා ඇත. එහි ප්‍රෝටීන්, කැල්සියම් සහ විටමින්...

 • Кои се здравствените придобивки од замената на грчкиот јогурт за дебела павлака во рецептите?

  Грчкиот јогурт е млечен производ со малку маснотии, кој е направен од млеко кое било процедено, а потоа згуснето со природни култури на јогурт. Има висока содржина на протеини,...

 • breans là gì - Nghĩa của từ breans

  breans có nghĩa là Một từ tạo thành bởi Pierro không có ý nghĩa Có thể bạn quan tâm Thứ gì được tổ chức vào ngày 7 tháng 2...

 • Quel est le jeu de dominos le plus facile à jouer ?

  Le jeu de dominos est un jeu populaire qui peut être joué par n'importe qui. Il est facile à apprendre et peut être joué par presque tout le monde....

 • dodgy là gì - Nghĩa của từ dodgy

  Có thể bạn quan tâm Thứ gì được tổ chức vào ngày 7 tháng 2 năm 2023? Ngày tháng năm sinh của Bảo Ngọc là bao nhiêu? COLA hưu...

 • Trẻ 3 tháng tuổi bao lâu bú 1 lần

  Hỏi - 07/12/2019 Thưa bác sĩ con e hiện tại 3. 5 tháng. Bé bú mỗi lần 120ml sữa mẹ xen sữa công thức vì mẹ không đủ sữa....

 • Gt khác gtx như thế nào

  Hiện nay công nghệ phát triển nên nhu cầu giải trí trên các thiết bị như máy tính ngày càng tăng – chơi game là một trong số đó....

 • 一番簡単に遊べるドミノゲームは?

  ドミノゲームは誰でも遊べる人気のゲームです. 習得が容易で、ほとんど誰でもプレイできます. ドミノゲームは2人用ゲームです. プレイヤーは交代でドミノをする. ゲームの目的は、対戦相手のドミノをキャプチャするか、対戦相手のドミノをブロックしてポイントを獲得することです 目次 Show Microsoft と Sony は、Activision Blizzard...

 • Apa permainan domino termudah untuk dimainkan?

  Permainan domino merupakan permainan populer yang bisa dimainkan oleh siapa saja. Mudah dipelajari dan dapat dimainkan oleh hampir semua orang. Permainan domino adalah permainan dua pemain. Para pemain bermain...

 • 2/5 của 1 giờ bằng bao nhiêu phút

  7. Lúc 7 giờ 30 phút, một người đi xe đạp từ A và đi trong 1 giờ 45 phút thì đến B. Hỏi người đó đền B lúc...

 • Kif tibda karozza bbatterija dgħajfa

  Jekk il-batterija tal-karozza tiegħek hija dgħajfa, tista 'tkun tista' tibda l-karozza billi tuża ċ-ċavetta. Jekk dan ma jaħdimx, tista' tkun tista' tibda l-karozza billi tuża l-kejbils tal-batterija tal-karozza. Jekk...

 • Tour Alejandro thô 2023

  Raw Alejandro, ở trung tâm, và nhóm bảo lãnh Jabbawockeez đã tham gia diễn xuất trong 23ra entrega hàng năm của giải Grammy Latin, ngày 17 tháng 11 năm...

 • Giá xe ô tô camry 2022

  30/09/2022 Toyota Camry 2022 giá bao nhiêu tháng 10/2022? Có mấy phiên bản? Đặt hàng bao lâu thì có xe? Toyota Camry 2022 ra mắt Ngoại thất Toyota Camry...

 • Google Play ストアをアンインストールして再インストールするにはどうすればよいですか?

  Google Play ストアで問題が発生した場合は、問題を解決するためにできることがいくつかあります。. 最初にできることは、Google Play ストアをアンインストールして再インストールすることです. これにより、デバイスがリセットされ、Google Play ストアで発生している問題が解決されることを願っています. それでもうまくいかない場合は、Google Play...

 • ゲーム・オブ・スローンズの費用は?

  ゲーム・オブ・スローンズの1シーズンの平均費用は1000万ドル 目次 Show 他のすべてのもの 最終見積もり ゲーム・オブ・スローンズ 『ゲーム・オブ・スローンズ』でサー・イリン・ペインを演じたウィルコ・ジョンソンが75歳で死去 HBO Max Chief によると、「ハウス オブ ザ ドラゴン」のシーズン 2 は 2024 年まで公開されません。...

 • Harlem Globetrotters の選手の年収は?

  ハーレム グローブトロッターズは、100 年以上にわたって観客を楽しませてきたプロのバスケットボール チームです。. チームはベテランとルーキーの混合で構成されており、各プレーヤーには経験とスキルに応じた給与が支払われます. グローブトロッター選手の平均年俸は約25, 000ドル 目次 Show 早い時期 高校でのキャリア 大学でのキャリア...

 • PS4 တွင် PS5 ကစားသမားများနှင့် ကစားနိုင်ပါသလား။

  PS4 တွင်အခြား PS5 ကစားသမားများနှင့်ကစားရန်နည်းလမ်းအနည်းငယ်ရှိသည်။. အလွယ်ဆုံးနည်းလမ်းမှာ သင်၏ PS5 တွင် Remote Play အင်္ဂါရပ်ကို အသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။. ၎င်းသည် PS5 တွင်ထွက်ရှိသော်လည်း PS4...

 • 2003 Chevy Silverado에서 점화 잠금 실린더를 교체하는 방법

  2003 Chevy Silverado가 시동에 문제가 있는 경우 점화 잠금 실린더를 교체해야 할 때일 수 있습니다. 이것은 유능한 기계공이 할 수 있는 비교적 쉬운 일입니다. 다음은 작업을 올바르게 수행하는 데...

 • ?탄산수는 수분 공급에 좋은가요?

  탄산수는 수분 함량이 높고 탄산감이 있어 수분 공급용으로 인기가 높다. 그러나 탄산수가 실제로 수분 공급에 좋은지에 대해서는 논란이 있습니다. 일부 전문가들은 탄산수가 몸에서 흡수하는 것보다 더 많은 수분을 잃기...

 • Lịch bóng đá vck u23 châu á 2023

  Vòng chung kết U23 Châu Á 2022 sẽ bắt đầu từ ngày 1. 6 tại Uzbekistan, với sự tham dự của 16 đội bóng. U23 Việt Nam đang rất...

 • Mậu thìn nữ mạng năm 2023

  1. Tổng Quan Về Tuổi Mậu Thìn 1988 Nữ Mạng Năm 2023 Quý Mão 2. Sao Chiếu Mệnh Năm 2023 Của Tuổi Mậu Thìn 1988 Nữ Mạng Sao Thủy...

 • 가장 쉬운 도미노 게임은 무엇입니까?

  도미노 게임은 누구나 할 수 있는 인기 게임입니다. 배우기 쉽고 거의 모든 사람이 플레이할 수 있습니다. 도미노 게임은 2인용 게임입니다. 선수들은 번갈아 가며 도미노 게임을 합니다. 게임의 목적은 상대방의...

 • Cách xài máy phun tinh dầu

  Dạo này những mẫu máy khuếch tán tinh dầu không dùng nước (máy khuếch tán tinh dầu trực tiếp) đang rất hot. Bởi nó có độ bền cao hơn...

 • Çfarë ushqimi për qen është i lehtë për stomakun?

  Ka disa gjëra për t'u marrë parasysh kur zgjidhni një ushqim për qen që është i lehtë për barkun e një qeni. E para është të siguroheni që ushqimi...

 • Aké krmivo pre psov je ľahké na žalúdok?

  Pri výbere krmiva pre psov, ktoré je nenáročné na žalúdok psa, je potrebné zvážiť niekoľko vecí. Prvým je zabezpečiť, aby jedlo malo nízky obsah vlákniny. Vláknina totiž môže spôsobiť...

 • Research observation checklist sample

  3 Types of Observation Checklists and What to Observe A teacher observation checklist is used by school administrators to evaluate the performance of teachers to ensure that teaching practices...

 • Python list of words

  List Of English Words A text file containing over 466k English words. While searching for a list of english words (for an auto-complete tutorial) I found: http: //stackoverflow. com/questions/2213607/how-to-get-english-language-word-database...

Dịch vụ SEO website - Thiết kế Website

★★★★★ 7 đánh giá trên Google
Văn phòng công ty

Địa chỉ: Số 5 Trần Kim Xuyến - P.Trung Hoà - Q.Cầu Giấy - TP. Hả Nội

Điện thoại: 0922 892 892

Trang web: Bangnam.com

Từ Dịch vụ SEO website - Thiết kế Website

"BANGNAM là đơn vị cung cấp Dịch Vụ SEO, Dịch vụ thiết kế Website, Giải pháp quản trị doanh nghiệp ERP hàng đầu tại Việt Nam."

Mọi người cũng tìm kiếm

Thiết kế website Hà Nội
Nhà thiết kế trang web
Thiết kế website bán hàng
Nhà thiết kế trang web
Dịch vụ SEO
Nhà tối ưu công cụ tìm kiếm
Thiết kế website TP HCM
Nhà thiết kế trang web
Thiết kế website Hà Nội
Nhà thiết kế trang web