BANGNAM

Mạng tìm kiếm của người Việt

  • Trạm giàn: Đây là loại trạm mà các máy biến áp và trang thiết bị được đặt trên giá đỡ ... thì máy ... để có thể nắm rõ khái niệm máy biến áp ba pha là gì, nguyên lý làm việc của và . ... EVN -weight: 800;'>180 KVA 10-22/0,4 EEMC.EVN -weight: 800;'>180 KVA 35/0,4 EEMC.

  • Sản phẩm - Trang 2 trên 5 - Máy biến áp Đông Anh

    Tên sản phẩm: Máy biến áp đông anh -weight: 800;'>180KVA. Mã sản phẩm: EEMC.EVN -weight: 800;'>180 KVA 35-22/0,4 EEMC.EVN -weight: 800;'>180 KVA 10-22/0,4 EEMC.EVN -weight: 800;'>180 KVA 35/0,4 EEMC.EVN -weight: 800;'>180KVA 22/0,4 Công suất: -weight: 800;'>180kVA Kiểu: 3 pha, ngâm dầu Điện áp sơ cấp: Theo từng…

Hệ thống ERP hàng đầu VN

Giải pháp giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, tăng hiệu quả, đồng thời dễ dàng quản lý và kiểm soát hiệu quả, hoạt động của doanh nghiệp mình.

qrcode-bangnam
apple-store google-play