BANGNAM

Mạng tìm kiếm của người Việt

 • MÁY BIẾN ÁP LÀ GÌ - Máy biến áp Đông Anh

  Máy biến áp hay máy biến thế là thiết bị điện từ tĩnh làm việc theo nguyên tắc ... Công suất định mức của máy biến áp là công suất biểu kiến thứ cấp ở chế độ ...

 • kW-kVA-kV khác nhau tại sao?

  kVA nghĩa là gì? Trong mạch điện xoay chiều, công suất biểu kiến S là véctơ tổng của công suất thực P và công suất phản kháng Q.Volt-Ampere, còn được viết tắt là VA, là đơn vị đo công suất dòng điện. Nó được tính bằng cách nhân hiệu điện thế tính theo Volt với ...

 • Bảng qui đổi Ampe (A) sang KVA điện 1 Pha,3 Pha

  Tìm hiểu về KVA và Ampe là gì? Hiện nay để đo được các dung lượng và công suất của máy biến áp thì người sử dụng có thể dùng đơn vị kva để đo lường. Kva thường được đọc là ki-lô Vôn Am-pe (ký hiệu là S).Mạng lưới điện xoay chiều và công suất biểu kiến (S) được biểu thị bằng tổng vecto công ...

 • kVA là gì ? Quy Đổi Đơn Vị kVA - 1KVA bằng bao nhiêu KW

  Khái niệm kVA là gì. Như chúng ta biết mạch điện xoay chiều, công suất biểu kiến S là véctơ tổng của công suất thực P và công suất phản kháng Q.Volt-Ampere. Được viết tắt là VA, là đơn vị đo công suất dòng điện. Nó được tính bằng cách nhân hiệu điện thế tính theo ...

 • kVA là gì ? Quy Đổi Đơn Vị kVA - 1KVA bằng bao nhiêu KW

  Khái niệm kVA là gì Như chúng ta biết mạch điện xoay chiều, công suất biểu kiến S là véctơ tổng của công suất thực P và công suất phản kháng Q.Volt-Ampere. Được viết tắt là VA, là đơn vị đo công suất dòng điện, nó được tính bằng cách nhân hiệu điện thế tính theo ...

 • Công suất kva là gì? Bảng quy đổi Kva sang các đơn vị khác

  8/19/2019 · Kva là gì? – Kva thường được đọc là ki-lô Vôn Am-pe (ký hiệu là S). Mạng lưới điện xoay chiều và công suất biểu kiến(S) được biểu thị bằng tổng vecto công suất thực (P) và công suất phản kháng (Q), được viết tắt là VA – đơn vị biểu thị công suất dòng điện.

 • kVA là gì ? Quy Đổi Đơn Vị kVA - 1KVA bằng bao nhiêu KW

  Khái niệm kVA là gì Như chúng ta biết mạch điện xoay chiều, công suất biểu kiến S là véctơ tổng của công suất thực P và công suất phản kháng Q.Volt-Ampere. Được viết tắt là VA, là đơn vị đo công suất dòng điện, nó được tính bằng cách nhân hiệu điện thế tính theo ...

 • Công suất KVA là gì ? 1KVA bằng bao nhiêu KW

  4/1/2020 · Công suất kVA là gì Như chúng ta biết mạch điện xoay chiều, công suất biểu kiến S là véctơ tổng của công suất thực P và công suất phản kháng Q.Volt-Ampere. Được viết tắt là VA, là đơn vị đo công suất dòng điện, nó được tính bằng cách nhân hiệu điện thế tính theo ...

 • KVA là gì? Cách quy đổi KVA sang các đơn vị khác

  KVA là gì? KVA ( viết tắt của từ Kilo Volt Ampere ) là gì ? – Trong mạng lưới điện xoay chiều và công suất biểu kiến (S) được biểu thị bằng tổng vecto công suất thực (P) và công suất phản kháng (Q), được viết tắt là kVA đơn vị biểu thị công suất dòng điện.

Hệ thống ERP hàng đầu VN

Giải pháp giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, tăng hiệu quả, đồng thời dễ dàng quản lý và kiểm soát hiệu quả, hoạt động của doanh nghiệp mình.

qrcode-bangnam
apple-store google-play