BANGNAM

Mạng tìm kiếm của người Việt

  • Công ty Điện lực Bắc Giang diễn tập phòng chống thiên tai ...

    5 thg 5, 2020 — Công ty Điện lực Bắc Giang tổ chức diễn tập xử lý sự cố điện, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và công nghệ thông tin năm 2020. Diễn ...Công ty Điện lực Bắc Giang tổ chức diễn tập xử lý sự cố điện, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và công nghệ thông tin năm 2020. Diễn tập kết hợp triển khai thực tế thay máy biến áp tại trạm Ngọc Thiện 2 (Tân Yên). Theo phương án, các đơn vị tham gia một số tình huống: Do ảnh hưởng của mưa ...

Hệ thống ERP hàng đầu VN

Giải pháp giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, tăng hiệu quả, đồng thời dễ dàng quản lý và kiểm soát hiệu quả, hoạt động của doanh nghiệp mình.

qrcode-bangnam
apple-store google-play