BANGNAM

Mạng tìm kiếm của người Việt

  • 1KVA Bằng Bao Nhiêu KW? Đổi Từ KW Sang KVA Như Thế Nào?

    11/30/2016 · KVA được đọc Kilo Von Ampe, hoặc gọi thông thường “kí”, KW cũng được đọc “kí” KW nghĩa . Watt (viết tắt W) đơn vị đo công suất P trong hệ đo lường quốc tế, lấy theo tên của James Watt. Công suất cho biết sự thay đổi năng lượng ΔE trong 1 ...

Hệ thống ERP hàng đầu VN

Giải pháp giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, tăng hiệu quả, đồng thời dễ dàng quản lý và kiểm soát hiệu quả, hoạt động của doanh nghiệp mình.

qrcode-bangnam
apple-store google-play