BANGNAM

Mạng tìm kiếm của người Việt

  • Sản phẩm - Trang 2 trên 5 - Máy biến áp Đông Anh

    Tên sản phẩm: Máy biến áp đông anh 180KVA. Mã sản phẩm: EEMC.EVN 180 KVA 35-22/0,4 EEMC.EVN 180 KVA 10-22/0,4 EEMC.EVN 180 KVA 35/0,4 EEMC.EVN 180KVA 22/0,4 Công suất: 180kVA Kiểu: 3 pha, ngâm dầu Điện áp sơ cấp: Theo từng…

Hệ thống ERP hàng đầu VN

Giải pháp giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, tăng hiệu quả, đồng thời dễ dàng quản lý và kiểm soát hiệu quả, hoạt động của doanh nghiệp mình.

qrcode-bangnam
apple-store google-play