BANGNAM

Mạng tìm kiếm của người Việt

  • Đóng điện thành công dự án lắp đặt máy biến áp số 2 Trạm ...

    3 thg 11, 2020 — Công ty Điện lực Bắc Ninh đã phối hợp với Ban Quản lý dự án lưới điện, nhà ... Hiện tại, Trạm biến áp 110kV Đại Đồng – Hoàn Sơn (E27.26) có 1 máy biến áp T1 (63000kVA- 115/38,5/23kV) có 6 lộ xuất tuyến 22kV đang vận ...3 thg 11, 2020 — Công ty Điện lực Bắc Ninh đã phối hợp với Ban Quản lý dự án lưới điện, nhà thầu thi công và các đơn vị liên quan vừa ... Hiện tại, Trạm biến áp 110kV Đại Đồng – Hoàn Sơn (E27.26) có 1 máy biến áp T1 (63000kVA- 115/38,5/23kV) có 6 lộ xuất tuyến 22kV đang vận hành với công suất trên 55MW cơ bản ...

  • Máy biến áp - Thư viện Bách Khoa

    “Nhận dạng thông số điện máy biến áp lực áp dụng chẩn đoán sự cố” ... dòng ngắn mạch kiểu máy biến áp trên lưới điện phân phối 22kv tại Tp. Hồ Chí Minh”.Máy biến áp. “Nhận dạng thông số điện máy biến áp lực áp dụng chẩn đoán sự cố”. http://www.lib.hcmut.edu.vn/thong-so-dien-may-bien-ap. “Mô phỏng thiết bị hạn chế dòng ngắn mạch kiểu máy biến áp trên lưới điện phân phối 22kv tại Tp. Hồ Chí Minh”. http://www.lib.hcmut.edu.vn/mo-phong-thiet-bi-han-che-dong-ngan- ...

  • Bước đột phá trong công tác sửa chữa máy biến áp tại Sơn La

    Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Sơn La tiền thân là Phân xưởng Xây dựng, sửa chữa và thí nghiệm điện thuộc Công ty Điện lực Sơn La. Xí nghiệp có bề dầy trong công tác sửa chữa máy biến áp trên 20 năm qua, tuy nhiên số lượng các MBA được sửa chữa do hỏng, cháy, nâng cấp điện áp từ 10kV lên 22kV, từ 22kV ...

Hệ thống ERP hàng đầu VN

Giải pháp giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, tăng hiệu quả, đồng thời dễ dàng quản lý và kiểm soát hiệu quả, hoạt động của doanh nghiệp mình.

qrcode-bangnam
apple-store google-play