BANGNAM

Mạng tìm kiếm của người Việt

  • Trạm Biến Áp 1500 Kva

    1, Máy biến áp 1500 KVA -22/0,4 KV loại dầu (tiêu chuẩn 2608/QĐ-EVN SPC), Cái, 1, 494,000,000, 494,000,000, THIBIDI, MKT. 2, ACB 2500A 1000V, Cái, 1 ...

Hệ thống ERP hàng đầu VN

Giải pháp giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, tăng hiệu quả, đồng thời dễ dàng quản lý và kiểm soát hiệu quả, hoạt động của doanh nghiệp mình.

qrcode-bangnam
apple-store google-play