BANGNAM

Mạng tìm kiếm của người Việt

  • Công ty Điện lực Bắc Kạn > View

    Điện lực thành phố Bắc Kạn đang quản lý, vận hành 332,3 km đường dây cao áp; 366,3 km đường dây hạ áp, 331 trạm biến áp, 07 bộ tụ bù trung thế, 174 bộ tụ bù hạ thế, 51 tủ RMU, 18 bộ tự động đóng lại (MC Recloser), 06 Máy cắt Schneider (thiết bị đóng cắt có tải LBS ...

Hệ thống ERP hàng đầu VN

Giải pháp giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, tăng hiệu quả, đồng thời dễ dàng quản lý và kiểm soát hiệu quả, hoạt động của doanh nghiệp mình.

qrcode-bangnam
apple-store google-play