Thể loại
Tất cả

vdanang.com

Genz

17138

17138

8

So sánh hệ thống ngân hàng một cấp và hệ thống ngân hàng hai cấp. rút ra ưu và nhược điểm.

Tổng hợp những câu hỏi môn luật ngân hàng chương 1

Phân tích các tiền đề xuất hiện hoạt động ngân hàng? Nhận xét các hoạt động ngân hàng hiện nay so với hoạt động ngân hàng sơ khai. 2. So sánh quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng trên thế giới và Việt Nam? Nhận xét.3. » Xem thêm

Show
 • Tổng hợp những câu hỏi môn luật ngân hàng chương 1
 • Câu hỏi lý thuyết môn luật ngân hàng
 • Video liên quan
Thế nào là hệ thống ngân hàng hai cấp? Đặc điểm của hệ thống ngân hàng hai cấp.» Thu gọn
Chủ đề:
 • Luật ngân hàng
 • Bài tập luật ngân hàng
 • Trắc nghiệm luật ngân hàng
 • Bài tập luật ngân hàng
 • Phân tích hoạt động ngân hàng
Download
Xem online

Tóm tắt nội dung tài liệu

 1. Tổng hợp những câu hỏi môn
  Luật Ngân hàng chương 1
 2. I. CÂU HỎI TỰ LUẬN:
  1. Phân tích các tiền đề xuất hiện hoạt động ngân hàng? Nhận xét các hoạt động
  ngân hàng hiện nay so với hoạt động ngân hàng sơ khai.
  2. So sánh quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng trên thế giới và Việt
  Nam? Nhận xét.
  3. Thế nào là hệ thống ngân hàng hai cấp? Đặc điểm của hệ thống ngân hàng hai
  cấp.
  4. So sánh hệ thống ngân hàng một cấp và hệ thống ngân hàng hai cấp. Rút ra ưu
  và nhược điểm.
  5. Hệ thống ngân hàng Việt Nam từ năm 1951 đến năm 1988 là hệ thống ngân
  hàng mấy cấp? Tại sao mô hình này lại hoạt động hiệu quả trong giai đoạn này?
  6. Khái niệm hoạt động ngân hàng? Phân tích các đặc điểm của hoạt động ngân
  hàng?
 3. 7. Có ý kiến cho rằng khái niệm hoạt động ngân hàng hiện nay còn quá hẹp, gây
  khó khăn cho các TCTD khi muốn mở rộng hoạt động kinh doanh của mình (phải
  xin phép NHNN khi muốn thực hiện). Anh (chị) có nhận xét gì về ý kiến này.
  8. Chủ thể thực hiện hoạt động ngân hàng? NHNNVN có kinh doanh tiền tệ hay
  không?
  9. Tại sao nói hoạt động ngân hàng là hoạt động kinh doanh có điều kiện?
  10. Điểm khác nhau cơ bản giữa hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh
  khác là gì? Nhận xét về điểm khác nhau này?
  11. Anh chị) hiểu thế nào là tiền? Giấy tờ có giá (Sec, Hối phiếu, Trái phiếu, Kỳ
  phiếu…)có phải là tiền không?
  12. Theo anh (chị) đặc điểm gì cần quan tâm nhất khi thực hiện hoạt động ngân
  hàng? Lý giải đặc điểm đó?
  13. Rủi ro trong hoạt động ngân hàng xuất phát từ đâu? Pháp luật ngân hàng Việt
  Nam hiện nay quy định như thế nào để hạn chế rủi ro này?
 4. 14. Tại sao nói “ Một trong các nguyên tắc cơ bản khi xây dựng pháp luật ngân
  hàng Việt Nam là nguyên tắc phân tán và hạn chế rủi ro”. Chứng minh điều đó?
  15. Theo anh (chị), trong các loại rủi ro trong hoạt động ngân hàng thì loại rủi ro
  nào là thường xuyên hay gặp nhất? Anh (chị) có kiến nghị gì về vấn đề này đối với
  pháp luật ngân hàng Việt Nam hiện nay?
  16. Phân tích vai trò quan trọng của hoạt động ngân hàng đối với nền kinh tế Việt
  Nam. Cho ví dụ chứng minh.
  17. Tại sao ví hoạt động ngân hàng như “ chỗ trũng của nền kinh tế”?
  18. Có nhận xét: “ Hầu hết các cuộc khủng hoảng kinh tế, xã hội, chính trị đều xuất
  phát từ tâm điểm là cuộc khủng hoảng tài chính”. Anh ( chị) có bình luận gì về
  nhận xét trên? Cho ví dụ thực tiễn.
  19. Tại sao các chủ thể của hoạt động ngân hàng phải thống nhất hợp tác, liên kết
  lại với nhau? Bằng hiểu biết của mình, anh ( chị) hãy minh hoạ sự hợp tác, liên kết
  này.
 5. 20. Khái niệm luật ngân hàng? Khái niệm, phân loại đối tượng điều chỉnh luật ngân
  hàng? Anh ( chị) có nhận xét gì về đối tượng điều chỉnh của luật ngân hàng?
  21. Nguồn điều chỉnh của luật ngân hàng là gì? Nhận xét về nguồn điều chỉnh của
  luật ngân hàng hiện nay ở Việt Nam?
  22. Khái niệm, đặc điểm quan hệ pháp luật ngân hàng? Nhận xét gì về mức độ “tự
  do ý chí” của các chủ thể khi tham gia vào quan hệ pháp luật ngân hàng so với các
  quan hệ pháp luật khác?
  23. Các chủ thể khi tham gia vào quan hệ pháp luật ngân hàng phải thoả mãn điều
  kiện gì? Nhận xét về các chủ thể này (phân loại, điều kiện).
  II. CÂU NHẬN ĐỊNH:
  1) Quá trình hình thành và phát triển ngân hàng ở Việt Nam là kết quả tất yếu của
  sự phát triển kinh tế, xã hội.
  2) Tiền đề cho sự xuất hiện hoạt động ngân hàng là hoạt động gửi giữ tiền.
  3) Hệ thống ngân hàng một cấp là hệ thống ngân hàng trong đó các ngân hàng vừa
 6. có chức năng quản lý vừa có chức năng kinh doanh.
  4) NHNNVN tham gia vào quan hệ pháp luật ngân hàng với tư cách là chủ thể
  mang quyền lực nhà nước.
  5) Trong quan hệ pháp luật ngân hàng, một bên chủ thể bắt buộc là TCTD hoặc các
  tổ chức khác có hoạt động ngân hàng.
  6) Nguồn của Luật ngân hàng là các văn bản quy phạm pháp luật do nhà nước ban
  hành.
  7) Hoạt động ngân hàng là hoạt động kinh doanh có điều kiện
  8) Cá nhân muốn tham gia QHPL ngân hàng phải từ đủ 18 tuổi.
  9) NHNNVN được phép kinh doanh tiền tệ.
  10) Đối tượng điều chỉnh của luật ngân hàng có thể là đối tượng điều chỉnh của các
  luật khác.
  III. BÀI TẬP TÌNH HUỐNG:
  1) Trong các hoạt động sau đây, hoạt động nào được coi là hoạt động ngân hàng.
 7. Tình huống 1: Công ty A có nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi ký kết hợp đồng với công
  ty B với nội dung cho A cho B vay số tiền là 500 triệu đồng, thời hạn 6 tháng, lãi
  suất trả trước, mức lãi suất 1,2/tháng.
  Tình huống 2: Ông C chuyển tiền cho người thân qua bưu điện với số tiền là 10
  triệu đồng.
  Tình huống 3: Ông A, bà B và cô C hùn vốn với nhau thành lập công ty TNHH xây
  dựng Thiên Thanh. Công ty này thường nhận tiền gửi từ các thành viên trong công
  ty và người thân trong gia đình ông A, B, C để cho vay.
  Tình huống 4: Một công ty Hàn Quốc (gọi tắc là A) đến VPLS B nhờ tư vấn với
  yêu cầu sau: Phía công ty Hàn Quốc muốn cung cấp một dịch vụ thanh toán tiêu
  dùng ưu việt bằng cách mở tài khoản cho toàn thể nhân viên của công ty A, sau đó
  A sẽ cấp cho một mỗi nhân viên 1 thẻ thanh toán. Với thẻ thanh toán này, người
  lao động được quyền mua hàng hóa, dịch vụ ở bất cứ nơi đâu có liên kết với A với
  số tiền thanh toán vượt tối đa gấp 3 lần lương cơ bản hằng tháng của chủ tài khoản.
 8. Giá trị thanh toán vượt quá đó được tính theo lãi suất cơ bản do NHNNVN công
  bố. Mục đích của A là không mong muốn thành lập ngân hàng ở Việt Nam vì
  những ràng buộc pháp lý về vốn pháp định, người quản lý….Hơn nữa, A không có
  ý định tham gia vào toàn bộ các hoạt động ngân như là một ngân hàng. Hỏi: Theo
  các anh (chị) hoạt động trên có là hoạt động ngân hàng không ? Tại sao ?
  Tình huống 5: Công ty cổ phần thương mại đầu tư dịch vụ X liên kết với công ty
  TNHH tin học Y, theo đó, khách hàng mua sản phẩm tại công ty Y được quyền vay
  không cần tài sản bảo đảm tại công ty X tới 100 triệu đồng.

Câu hỏi lý thuyết môn luật ngân hàng

[PDF] Câu hỏi lý thuyết môn luật ngân hàng

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu Câu hỏi lý thuyết môn luật ngân hàng PDF ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôivô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

Mục lục:

Chương 1. Những vấn đề lý luận chung về ngân hàng và pháp luật ngân hàng

 1. Khái quát về ngân hàng và hoạt động ngân hàng
 2. Khái quát về luật ngân hàng
 3. Quan hệ pháp luật ngân hàng

Chương 2. Địa vị pháp lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 1. Khái niệm, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
 2. Cơ cấu tổ chức, lãnh đạo và điều hành Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
 3. Hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Chương 3. Địa vị pháp lý của các tổ chức tín dụng

 1. Khái niệm, đặc điểm, các loại hình tổ chức tín dụng
 2. Thủ tục thành lập, điều kiện hoạt động, kiểm soát đặc biệt, giải thể, phá sản, thanh lý tổ chức tín dụng.
 3. Cơ cấu tổ chức, quản lý, điều hành, giám sát tổ chức tín dụng
 4. Hoạt động của tổ chức tín dụng

Chương 4. Pháp luật về quản lý nhà nước về tiền tệ và ngoại hối (tự nghiên cứu)

 1. Pháp luật về quản lý về tiền tệ
 2. Pháp luật về quản lý ngoại hối và hoạt động ngoại hối.

Chương 5. Pháp luật điều chỉnh hoạt động cấp tín dụng của tổ chức tín dụng

 1. Khái quát về tín dụng ngân hàng.
 2. Chế độ pháp lý về hoạt động cho vay và bảo đảm tiền vay
 3. Chế độ pháp lý về các hình thức cấp tín dụng khác

Chương 6. Pháp luật về dịch vụ thanh toán qua tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán

 1. Khái niệm dịch vụ thanh toán
 2. Quy chế pháp lý về tài khoản thanh toán
 3. Pháp luật điều chỉnh các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

 • Wéi dmaj7 op Gittar spillt

  Den dmaj7 Akkord ass e 7. Akkord am Schlëssel vum C. Et besteet aus den Noten D, F, A an J. Fir dëst Akkord op der Gittar ze spillen,...

 • Гитарада dmaj7ди кантип ойносо болот

  dmaj7 аккорду С баскычындагы 7-аккорд. Ал D, F, A жана J ноталарынан турат. Бул аккордду гитарада ойноо үчүн барр аккордду колдонушуңуз керек болот. dmaj7 аккорды 5, 3 жана 1-саптарда...

 • ಗಿಟಾರ್‌ನಲ್ಲಿ dmaj7 ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ನುಡಿಸುವುದು

  dmaj7 ಸ್ವರಮೇಳವು C ಯ ಕೀಲಿಯಲ್ಲಿ 7 ನೇ ಸ್ವರಮೇಳವಾಗಿದೆ. ಇದು ಡಿ, ಎಫ್, ಎ ಮತ್ತು ಜೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಗಿಟಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ವರಮೇಳವನ್ನು ನುಡಿಸಲು, ನೀವು ಬ್ಯಾರೆ ಸ್ವರಮೇಳವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. dmaj7 ಸ್ವರಮೇಳವನ್ನು 5 ನೇ...

 • Meriv çawa dmaj7 li ser gîtarê dileyze

  Akorda dmaj7 di kilîta C de akorda 7emîn e. Ew ji notên D, F, A, û ​​J pêk tê. Ji bo lêxistina vê akordê li ser gîtarê, hûn ê...

 • របៀបលេង dmaj7 នៅលើហ្គីតា

  អង្កត់ធ្នូ dmaj7 គឺជាអង្កត់ធ្នូទី 7 នៅក្នុងគន្លឹះនៃ C. វាត្រូវបានផ្សំឡើងដោយកំណត់ចំណាំ D, F, A, និង J. ដើម្បីលេងអង្កត់ធ្នូនេះនៅលើហ្គីតា អ្នកនឹងត្រូវប្រើអង្កត់ធ្នូ. អង្កត់ធ្នូ dmaj7...

 • როგორ ვითამაშოთ dmaj7 გიტარაზე

  dmaj7 აკორდი არის მე-7 აკორდი C-ის კლავიშში. იგი შედგება ნოტებით D, F, A და J. გიტარაზე ამ აკორდის დასაკრავად დაგჭირდებათ ბარის აკორდის გამოყენება. dmaj7 აკორდი შეიძლება დაკვრა მე-5, მე-3...

 • Carane kanggo muter dmaj7 ing gitar

  Kord dmaj7 minangka kord kaping 7 ing kunci C. Iki dumadi saka cathetan D, F, A, lan J. Kanggo muter kord iki ing gitar, sampeyan kudu nggunakake kord barre....

 • Hvernig á að spila dmaj7 á gítar

  Dmaj7 hljómurinn er 7. hljómur í tóntegund C. Það er samsett úr tónunum D, F, A og J. Til að spila þennan hljóm á gítarinn þarftu að nota barre...

 • Otu esi akpọ dmaj7 na guitar

  Ụkọ dmaj7 bụ ụdọ nke asaa na igodo C. Ọ bụ ndetu D, F, A, na J. Iji kpọọ ụdọ a na ụbọ akwara, ị ga-achọ iji ụbọ akwara....

 • Ki jan yo jwe dmaj7 sou gita

  Akòd dmaj7 la se yon kòd 7yèm nan kle C. Li konpoze de nòt D, F, A, ak J. Pou jwe kòd sa a sou gita a, w ap...

 • Ինչպես նվագել dmaj7 կիթառի վրա

  dmaj7 ակորդը 7-րդ ակորդ է C-ի բանալիում. Այն կազմված է D, F, A և J նշումներից. Այս ակորդը կիթառի վրա նվագելու համար անհրաժեշտ կլինի օգտագործել ակորդ. dmaj7 ակորդը կարելի...

 • Cách chơi dmaj7 trên guitar

  Hợp âm dmaj7 là hợp âm thứ 7 trong cung Đô trưởng. Nó bao gồm các nốt D, F, A và J. Để chơi hợp âm này trên đàn...

 • Yuav ua li cas ua si dmaj7 ntawm guitar

  Lub dmaj7 chord yog 7th chord hauv tus yuam sij ntawm C. Nws yog tsim los ntawm cov ntawv D, F, A, thiab J. Txhawm rau ua qhov chord...

 • Pehea e pāʻani ai i ka dmaj7 ma ke kīkā

  ʻO ka chord dmaj7 he 7th chord ma ke kī o C. Ua haku ʻia nā memo D, F, A, a me J. No ka hoʻokani ʻana i kēia...

 • ગિટાર પર dmaj7 કેવી રીતે વગાડવું

  dmaj7 તાર એ C ની કીમાં 7મો તાર છે. તે ડી, એફ, એ અને જે નોંધોથી બનેલું છે. ગિટાર પર આ તાર વગાડવા માટે, તમારે બેરે તારનો ઉપયોગ કરવાની...

 • Mar a chluicheas tu dmaj7 air giotàr

  Is e an cord dmaj7 an 7mh corda ann an iuchair C. Tha e air a dhèanamh suas de na notaichean D, F, A, agus J. Gus an corda...

 • Conas dmaj7 a imirt ar ghiotár

  Is é an 7ú corda i eochair C an corda dmaj7. Tá sé comhdhéanta de na nótaí D, F, A, agus J. Chun an corda seo a sheinm ar...

 • Hoe te spyljen dmaj7 op gitaar

  It dmaj7-akkoard is in 7e-akkoard yn 'e kaai fan C. It is gearstald út de notysjes D, F, A en J. Om dit akkoard op 'e gitaar te spyljen,...

 • Kuinka soittaa dmaj7 kitaralla

  Dmaj7-sointu on 7. sointu C: n sävelessä. Se koostuu sävelistä D, F, A ja J. Jos haluat soittaa tämän sointua kitaralla, sinun on käytettävä barre-sointua. dmaj7 sointua voidaan soittaa...

 • نحوه نواختن dmaj7 روی گیتار

  آکورد dmaj7 آکورد هفتم در کلید C است. از نت های D، F، A و J تشکیل شده است. برای نواختن این آکورد روی گیتار باید از آکورد بارر...

 • Nola jo dmaj7 gitarran

  Dmaj7 akordea C klabeko 7. akordea da. D, Fa, A eta J notek osatzen dute. Akorde hori gitarran jotzeko, barra akorde bat erabili beharko duzu. Dmaj7 akordea 5. ,...

 • Kuidas mängida kitarril dmaj7

  Dmaj7 akord on 7. akord C võtmes. See koosneb nootidest D, F, A ja J. Selle akordi kitarril mängimiseks peate kasutama barreakordi. dmaj7 akordi saab mängida 5. , 3....

 • Kiel ludi dmaj7 sur gitaro

  La dmaj7-akordo estas 7-a akordo en la ŝlosilo de C. Ĝi estas kunmetita de la notoj D, F, A, kaj J. Por ludi ĉi tiun akordon sur la gitaro,...

 • Điều gì xảy ra khi bạn nhấn New Game ?

  Khi bạn nhấn Trò chơi mới , tệp lưu của bạn sẽ bị ghi đè và tất cả tiến trình của bạn sẽ bị mất. Đây không phải...

 • Jak hrát dmaj7 na kytaru

  Akord dmaj7 je sedmý akord v tónině C. Skládá se z not D, F, A a J. Chcete-li hrát tento akord na kytaru, budete muset použít akord barre. Akord...

 • How to play dmaj7 on guitar

  The dmaj7 chord is a 7th chord in the key of C. It is composed of the notes D, F, A, and J. To play this chord on the...

 • Sut i chwarae dmaj7 ar y gitâr

  7fed cord yng nghywair C yw cord dmaj7. Y mae yn cynnwys y nodau D, F, A, a J. I chwarae'r cord hwn ar y gitâr, bydd angen i...

 • Cumu ghjucà Dmaj7 à a chitarra

  L'accordu dmaj7 hè un accordu 7 in a chjave di C. Hè cumpostu di e note D, F, A è J. Per ghjucà stu accordu nantu à a chitarra,...

 • Giunsa ang pagdula sa dmaj7 sa gitara

  Ang dmaj7 chord kay ika-7 nga chord sa key sa C. Kini gilangkoban sa mga nota D, F, A, ug J. Aron matugtog kini nga chord sa gitara, kinahanglan...

 • Как се свири dmaj7 на китара

  Акордът dmaj7 е 7-ми акорд в ключа на C. Състои се от нотите D, F, La и J. За да изсвирите този акорд на китара, ще трябва да използвате...

Dịch vụ SEO website - Thiết kế Website

★★★★★ 7 đánh giá trên Google
Văn phòng công ty

Địa chỉ: Số 5 Trần Kim Xuyến - P.Trung Hoà - Q.Cầu Giấy - TP. Hả Nội

Điện thoại: 0922 892 892

Trang web: Bangnam.com

Từ Dịch vụ SEO website - Thiết kế Website

"BANGNAM là đơn vị cung cấp Dịch Vụ SEO, Dịch vụ thiết kế Website, Giải pháp quản trị doanh nghiệp ERP hàng đầu tại Việt Nam."

Mọi người cũng tìm kiếm

Thiết kế website Hà Nội
Nhà thiết kế trang web
Thiết kế website bán hàng
Nhà thiết kế trang web
Dịch vụ SEO
Nhà tối ưu công cụ tìm kiếm
Thiết kế website TP HCM
Nhà thiết kế trang web
Thiết kế website Hà Nội
Nhà thiết kế trang web