Thể loại
Tất cả

vdanang.com

Genz

6870

6870

8

Tiếng anh 10 unit 1: family life sách mới

  1. Trang chủ
  2. Lớp 10
  3. Giải tiếng Anh 10 Global Success

Show
  • Giải Unit 1: Family life - Reading - sách tiếng Anh 10 Global
    Success. Phần đáp án chuẩn, hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập có trong chương trình học của sách giáo khoa. Hi vọng, các em học sinh hiểu và nắm vững kiến thức bài học
  • Benefit of doing housework
  • Nội dung quan tâm khác
  • Giải bài tập những môn khác

Giải Unit 1: Family life - Reading - sách tiếng Anh 10 Global
Success. Phần đáp án chuẩn, hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập có trong chương trình học của sách giáo khoa. Hi vọng, các em học sinh hiểu và nắm vững kiến thức bài học

Benefit of doing housework

1. Work in pairs. Look at the picture and answer the questions.

1. What is each person in the picture doing?

2. Do you think that they are happy? Why or why not?

Trả
lời:

1.

- Mother is preparing the meal.

- Father and sister are helping with the cooking.

- Brother is cleaning the floor.

2. They are really happy because they can share and do the housework together. They can talk to each other about many interesting things.

 2. Read the text and tick () the appropriate meanings of the highlighted words. (Đọc văn bản và đánh dấu (✓) nghĩa thích hợp của các từ
được tô sáng.)

Most people think that housework is boring and is the responsibility of wives and mothers only. Many parents don't ask their children to do housework so that they have more time to play or study. However, studies show doing chores is good for children.

Kids who do housework develop important life skills that they will need for the rest of their lives. Doing the laundry, cleaning the house, and taking care of others are among the important skills that children will
need when they start their own families. These are the things that schools cannot fully teach, so it's important for children to learn them at home. Sharing housework also helps young people learn to take responsibility. They know what they have to try to finish their tasks even though they do not enjoy doing them. Doing chores also helps develop children's gratitude to thieru parents. When doing houseworkd, they learn to appreciate all the hard work their parents do around the house for them.
In addition, doing chores together helps strengthen family bond, creating special moments between children and parents. It makes children feel they are members of a team.

All in all, doing houseswork can brring a lot of benefits to children. It teaches them life skills and helps build their character. Therefiore, parents should encouage their kids to share the housework for their own good as well as the good of the whole family.

 Hầu hết mọi người đều cho rằng công việc nội trợ thật nhàm chán và chỉ là trách nhiệm của những người vợ, người mẹ. Nhiều bậc cha mẹ không yêu cầu con cái làm việc nhà để chúng có nhiều thời gian chơi hoặc học. Tuy nhiên, các nghiên cứu cho thấy làm việc nhà là tốt cho trẻ em.

Trẻ em làm việc nhà phát triển các kỹ năng sống quan trọng mà chúng sẽ cần trong suốt quãng đời còn lại. Giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa và chăm
sóc người khác là một trong những kỹ năng quan trọng mà trẻ em cần khi bắt đầu xây dựng gia đình riêng. Đây là những điều mà trường học không thể dạy đầy đủ, vì vậy việc cho trẻ học ở nhà là rất quan trọng. Chia sẻ công việc nhà cũng giúp người trẻ học cách chịu trách nhiệm. Họ biết mình phải làm gì để cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mặc dù họ không thích làm việc đó. Làm việc nhà cũng giúp phát triển lòng biết ơn của trẻ đối với cha mẹ. Khi làm việc nhà, chúng học cách đánh giá cao tất cả những
công việc khó khăn mà cha mẹ chúng đã làm trong nhà dành cho chúng. Ngoài ra, cùng nhau làm việc nhà giúp tăng cường tình cảm gia đình, tạo nên những khoảnh khắc đặc biệt giữa con cái và cha mẹ. Nó làm cho trẻ cảm thấy chúng là thành viên của một đội.

Nói chung, làm việc nhà có thể mang lại rất nhiều lợi ích cho trẻ em. Nó dạy trẻ em kỹ năng sống và giúp xây dựng tính cách của chúng. Ngoài ra, cha mẹ nên khuyến khích con cái chia sẻ
công việc nhà vì lợi ích của bản thân cũng như lợi ích của cả gia đình.

Dịch vụ SEO website - Thiết kế Website

★★★★★ 7 đánh giá trên Google
Văn phòng công ty

Địa chỉ: Số 5 Trần Kim Xuyến - P.Trung Hoà - Q.Cầu Giấy - TP. Hả Nội

Điện thoại: 0922 892 892

Trang web: Bangnam.com

Từ Dịch vụ SEO website - Thiết kế Website

"BANGNAM là đơn vị cung cấp Dịch Vụ SEO, Dịch vụ thiết kế Website, Giải pháp quản trị doanh nghiệp ERP hàng đầu tại Việt Nam."

Mọi người cũng tìm kiếm

Thiết kế website Hà Nội
Nhà thiết kế trang web
Thiết kế website bán hàng
Nhà thiết kế trang web
Dịch vụ SEO
Nhà tối ưu công cụ tìm kiếm
Thiết kế website TP HCM
Nhà thiết kế trang web
Thiết kế website Hà Nội
Nhà thiết kế trang web