BANGNAM cung cấp tới quý khách dịch vụ tối ưu web chuẩn Google PageSpeed. Giúp phát triển thương hiệu cũng như tăng doanh thu đến mức tối đa

Dưới đây là các kết quả mà SEO BANGNAM đạt được gần như là tuyệt đối.

1. Tối ưu theo tiêu chuẩn GTMetrix

Link report: https://gtmetrix.com/reports/bangnam.com/yppujYYF

2. Tối ưu theo tiêu chuẩn Lighthouse

Link report: https://builder-dot-lighthouse-ci.appspot.com/report.1548099322850.html

3. Tối ưu theo tiêu chuẩn PINGDOM

- Link report: https://tools.pingdom.com/#5a1c7c8edd000000

 

 

    Số điện thoại dịch vụ SEO tổng thể