Thể loại
Tất cả

vdanang.com

Genz

23525

23525

8

Ví dụ về sinh vật tự dưỡng và dị dưỡng

Show
 • NộI Dung:
 • Nguồn gốc và sự tiến hóa của sinh vật tự dưỡng
 • Tế bào tự dưỡng đầu tiên
 • Đặc điểm của sinh vật tự dưỡng
 • Tổng hợp ATP
 • Sản phẩm của quá trình quang hợp
 • Nhà sản xuất
 • Truyền tải điện
 • Các loại sinh vật tự dưỡng
 • Photoautotrophs
 • Chemoautotrophs
 • Ví dụ về sinh vật tự dưỡng
 • Tảo lục và thực vật
 • Vi khuẩn sắt
 • Vi khuẩn lưu huỳnh
 • Người giới thiệu 
 • Sinh vật dị dưỡng
 • Chuôi thưc ăn
 • Tầm quan trọng trong hệ sinh thái
 • Video liên quan
Ví dụ về sinh vật tự dưỡng và dị dưỡng
Sinh vật tự dưỡng: đặc điểm và ví dụ - Khoa HọC

NộI Dung:

Các sinh vật tự dưỡng Chúng là những sinh vật sống có khả năng tự sản xuất thức ăn. Nghĩa là, chúng có thể tạo ra các hợp chất hữu cơ phức tạp, chẳng hạn như chất béo, carbohydrate hoặc protein, từ các nguyên tố đơn giản. Đối với điều này, họ sử dụng phản ứng hóa học vô cơ hoặc ánh sáng mặt trời.

Ví dụ về các sinh vật tự dưỡng là thực vật, tảo và vi khuẩn lam. Do đó, các sinh vật tự dưỡng khử cacbon đioxit để tạo ra các hợp chất hữu cơ, được sử dụng trong quá trình sinh tổng hợp các chất. Ngoài ra, năng lượng hóa học được lưu trữ để sử dụng cho các quá trình chuyển hóa khác nhau.

Ví dụ về sinh vật tự dưỡng và dị dưỡng

Phần lớn các sinh vật tự dưỡng sử dụng nước như một chất khử, tuy nhiên, có những sinh vật khác sử dụng hydro sulfua. Tương tự như vậy, xét về nguồn năng lượng được sử dụng trong các phản ứng, sinh vật tự dưỡng được phân loại là sinh vật tự dưỡng và sinh vật tự dưỡng.

Các sinh vật quang tự dưỡng, đại diện là thực vật, một số vi khuẩn và tảo lục, sử dụng năng lượng từ ánh sáng mặt trời. Mặt khác, sinh vật hóa dưỡng sử dụng lưu huỳnh hoặc nitơ làm nguồn năng lượng. Một số vi khuẩn cổ và vi khuẩn, chẳng hạn như vi khuẩn lưu huỳnh, thuộc nhóm này.

Nguồn gốc và sự tiến hóa của sinh vật tự dưỡng

Ví dụ về sinh vật tự dưỡng và dị dưỡng

Có nhiều lý thuyết khác nhau cố gắng giải thích nguồn gốc của sự sống trên trái đất. Cùng với đó, các nhà khoa học tiến hành nghiên cứu để tìm hiểu làm thế nào mà tổ tiên này lấy được năng lượng để phát triển.

Một số chuyên gia cho rằng sinh vật tự dưỡng, như chúng đã được biết hiện nay, có thể tiến hóa thứ cấp so với các dạng sống đầu tiên. Quá trình sinh hóa mà các sinh vật quang hợp sử dụng để sản xuất thực phẩm của chúng được chuyên môn hóa cao.

Điều này có thể gợi ý rằng những sự thích nghi như vậy có thể cần một thời gian dài và những sửa đổi tiến hóa liên tiếp. Tuy nhiên, sinh vật dị dưỡng phụ thuộc vào sinh vật tự dưỡng để kiếm thức ăn. Do đó, các đề xuất phải xoay quanh việc làm rõ những nghi vấn nảy sinh trong cả hai trường hợp.

Tế bào tự dưỡng đầu tiên

Có một giả thuyết cho rằng sinh vật tự dưỡng là những tế bào đầu tiên trên Trái đất. Theo các cách tiếp cận này, các cấu trúc này đã đáp ứng nhu cầu carbon của chúng từ CO₂ có trong môi trường.

Ví dụ về sinh vật tự dưỡng và dị dưỡng

Để giải thích sự xuất hiện của các sinh vật dị dưỡng, các nhà khoa học ủng hộ giả thuyết này cho rằng các sinh vật dị dưỡng đầu tiên đã phát triển trên một chất nền tương tự như của Escherichia coli.

Một nhóm các nhà nghiên cứu khác ủng hộ ý kiến ​​cho rằng các dạng sống đầu tiên là các sinh vật dị dưỡng, sau đó đã nhường chỗ cho các sinh vật tự dưỡng.

Theo một số lý thuyết, các điều kiện hiện có trên Trái đất đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình thành các axit amin và các hợp chất cơ bản khác cho sự phát triển của sự sống. Dựa trên điều này, những sinh vật dị dưỡng đầu tiên đã được nuôi dưỡng bởi những khối năng lượng này.

Tuy nhiên, sự phong phú trong các nguồn axit amin đang giảm. Điều này gây áp lực tiến hóa mạnh mẽ lên các sinh vật dị dưỡng, gây ra sự phát triển và chuyên môn hóa của các tế bào có khả năng tự sản xuất thức ăn thông qua quang hợp.

Những sinh vật tự dưỡng mới này ban đầu phụ thuộc vào một biến thể của quá trình quang hợp. Vì vậy, họ đã sử dụng hydrogen sulfide, sau này được thay thế bằng nước, khi nhóm vi khuẩn lam can thiệp.

Tại thời điểm nước đi vào quang hợp như một yếu tố cơ bản, một sản phẩm phụ quan trọng được tạo ra: oxy. Chất này được thải ra môi trường, nơi mà mức độ của nó đang tăng lên từng chút một. Do đó, một loạt các dạng sống dị dưỡng mới có thể đã phát triển, những loài có khả năng thở oxy tự do.

Đặc điểm của sinh vật tự dưỡng

Tổng hợp ATP

Các sinh vật tự dưỡng biến đổi năng lượng có được từ Mặt trời thành các liên kết ATP, thông qua quá trình quang hợp. Phần lớn ATP này được thủy phân để cung cấp năng lượng, năng lượng này sẽ được sử dụng trong việc chuyển đổi carbon dioxide thành đường sáu carbon.

Sản phẩm của quá trình quang hợp

Ví dụ về sinh vật tự dưỡng và dị dưỡng

Là sản phẩm cuối cùng của quá trình quang hợp, xảy ra trong lục lạp, là sucrose, một disaccharide bao gồm fructose và glucose. Chất này được vận chuyển đến các mô để chuyển hóa thành năng lượng. Ngoài ra, quá trình này tạo ra tinh bột, là nguồn dự trữ carbohydrate.

Tương tự như vậy, quá trình quang hợp giải phóng oxy vào môi trường. Tuy nhiên, có một số vi khuẩn, chẳng hạn như màu tím và màu xanh lá cây, nơi không tạo ra oxy. Trong đó, một loại quá trình năng lượng mặt trời đặc biệt được thực hiện, được gọi là quang hợp thiếu oxy.

Nhà sản xuất

Ví dụ về sinh vật tự dưỡng và dị dưỡng

Trong chuỗi dinh dưỡng, các sinh vật tự dưỡng hình thành nhóm sản xuất. Đây là cơ sở của chế độ ăn uống của người tiêu dùng sơ cấp, những động vật ăn cỏ, chủ yếu ăn các loài thực vật.

Truyền tải điện

Sinh vật tự dưỡng chuyển đổi và tích trữ năng lượng thành các liên kết hóa học của đường đơn. Những chất trùng hợp này để chúng có thể được lưu trữ dưới dạng cacbohydrat chuỗi dài, bao gồm xenlulo và tinh bột. Glucose cũng được sản xuất, và nó là cơ sở cho protein và chất béo.

Khi một sinh vật dị dưỡng ăn một sinh vật tự dưỡng, chất béo, carbohydrate và protein trong chúng sẽ cho phép động vật thực hiện tất cả các chức năng trao đổi chất quan trọng của nó.

Các loại sinh vật tự dưỡng

Photoautotrophs

Ví dụ về sinh vật tự dưỡng và dị dưỡng

Các sinh vật quang dưỡng sử dụng ánh sáng làm nguồn năng lượng để tạo ra chất hữu cơ. Đối với điều này, chúng thực hiện quá trình quang hợp. Một ví dụ trong số này là thực vật, tảo lục và một số vi khuẩn.

Chemoautotrophs

Chemoautotrophs là những sinh vật lấy năng lượng từ các quá trình hóa học vô cơ. Hiện tại, những sinh vật này sống sâu, nơi chúng không nhận được ánh sáng mặt trời. Nhiều loài sống xung quanh miệng núi lửa, nơi nhiệt tạo điều kiện thuận lợi cho các phản ứng trao đổi chất.

Ví dụ về sinh vật tự dưỡng

Tảo lục và thực vật

Đây là những sinh vật quang tự dưỡng, khi chúng biến đổi ánh sáng mặt trời thành cacbon khử, hoạt động như một nguồn năng lượng hóa học. Tảo lục và thực vật là cơ bản trong chuỗi thức ăn, vì chúng là một phần của nhóm các nhà sản xuất chính.

Vi khuẩn sắt

Vi khuẩn sắt là sinh vật hóa trị, vì chúng nhận năng lượng từ quá trình oxy hóa các chất hữu cơ hoặc vô cơ. Chúng thường sống trong đất, trong sông và ở những nơi có nhiều sắt, chẳng hạn như nguồn nước ngầm.

Vi khuẩn lưu huỳnh

Vi khuẩn lưu huỳnh được tìm thấy trong các vùng nước tù đọng hoặc các suối nước dạng lưu huỳnh. Không giống như tảo lục hoặc thực vật, chúng không sử dụng nước làm chất khử, do đó chúng không tạo ra oxy.

Vi khuẩn lưu huỳnh đỏ có tầm quan trọng lớn đối với hệ sinh thái, vì chúng tạo thành một phần quan trọng của chu trình lưu huỳnh và cacbon. Ngoài ra, với tư cách là nhà sản xuất chính, chúng là thức ăn cho nhiều loại sinh vật sống dưới nước.

Người giới thiệu 

 1. John A. Raven (2013). Sự phát triển của quá trình tự dưỡng liên quan đến nhu cầu phốt pho. Được khôi phục từ learning.oup.com
 2. Wikipedia (2019). Autotrophos. Phục hồi từ en.wikipedia.org.
 3. Từ điển Sinh học (2019). Tự động cắt. Khôi phục từ trang biomictionary.net.
 4. F. Hiền nhân. (2008). Sinh vật tự dưỡng. Phục hồi từ sciricalirect.com.
 5. R. Mạnh mẽ. (2008). Chuỗi thực phẩm và trang web thực phẩm. Phục hồi từ sciricalirect.com.
 6. Vrede, A.D. Kay. (2008). Sinh lý học sinh vật. Phục hồi từ sciricalirect.com.
 7. Schönheit P, Buckel W, Martin WF. (2016). Về Nguồn gốc của Dị dưỡng. Lấy từ www.ncbi.nlm.nih.gov
 8. González-Toril E. (2011) Autotroph. Encyclopedia of Astrobiology. Springer. Được khôi phục từ link.springer.com.
 9. Brennan, John (2019). Sinh Vật Dị Dưỡng Có Tiến Hóa Từ Sinh Vật Tự Dưỡng Không ?. Phục hồi từ sciining.com.

Trong tự nhiên và trong các hệ sinh thái có rất nhiều loại sinh vật và phân loại theo loại thức ăn. Một trong số đó là các sinh vật sinh vật dị dưỡng. Chúng là sinh vật khá quan trọng trong cân bằng sinh thái và trong chuỗi thức ăn. Chúng là những loài không có khả năng tự tổng hợp thức ăn và phải ăn các sinh vật sống khác.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cho bạn biết mọi thứ bạn cần biết về sinh vật dị dưỡng, đặc điểm và tầm quan trọng của chúng trong hệ sinh thái.

Sinh vật dị dưỡng

Trong lĩnh vực sinh học, điều quan trọng là phải hiểu cách các sinh vật khác nhau tự kiếm ăn. Ở đây nghiên cứu về quá trình trao đổi chất, là những quá trình và phản ứng tạo ra chuyển hóa vật chất trong cơ thể. Trong lĩnh vực trao đổi chất, khi nói đến con đường thu nhận chất dinh dưỡng, chúng ta có thể phân biệt được hai quá trình chính và cách phân loại các loài sống; sinh vật dị dưỡng và tự dưỡng. Chúng cùng nhau tạo thành bất kỳ môi trường sống và hệ sinh thái nào trên trái đất mà tất cả những sinh vật hiện có đang sinh sống.

Hãy nhớ rằng chúng ta đang nghiên cứu các quá trình trao đổi chất và các chức năng dinh dưỡng quan trọng của các dạng sống. Chúng ta có thể tìm thấy những dạng sống này trong các kiểu hệ sinh thái khác nhau, những hệ sinh thái này đòi hỏi năng lượng và carbon cố định để tổng hợp và hình thành tế bào của chúng. Sinh vật dị dưỡng là những sinh vật không thể tự tạo thức ăn từ quá trình cố định cacbon. Vì vậy, chế độ ăn uống của họ bắt nguồn từ việc hấp thụ các chất dinh dưỡng từ các nguồn cacbon hữu cơ khác như thực vật và động vật.

Quá trình dinh dưỡng của những sinh vật này bao gồm và đại diện cho tất cả những sinh vật sống kết hợp chất hữu cơ đã được tạo ra bởi các sinh vật khác. Điều này khiến chúng không thể tự tạo thành chất từ ​​các chất vô cơ đơn giản. Trên thực tế, chúng ta có thể bao gồm hầu hết tất cả các loài động vật từ động vật có vú, cá và chim, mặc dù nấm, động vật nguyên sinh và hầu hết vi khuẩn cũng được xếp vào nhóm này. Bạn phải phân tích chuỗi thức ăn để xem chúng ở đâu.

Họ là người tiêu dùng sơ cấp, thứ cấp và cấp ba. Bằng cách tiêu thụ các hợp chất carbon giảm, những sinh vật này chúng có thể sử dụng tất cả năng lượng chúng tiêu thụ để tăng trưởng và phát triển. Họ cũng sử dụng nó cho một số chức năng sinh học và sinh sản.

Hãy xem phân loại của những sinh vật này là gì:

 • Sinh vật Saprobian: Chúng là tác nhân chính phân hủy và tuần hoàn tất cả các chất hữu cơ có trong đất. Chúng có nhiệm vụ hấp thụ chất dinh dưỡng của những sinh vật chết đó bằng phân hoặc bất kỳ bộ phận nào của nó. Hầu hết vi khuẩn, nấm, côn trùng, giun, v.v. Họ thuộc nhóm này.
 • Sinh vật Detritivore: là những chất hấp thụ chất dinh dưỡng từ sinh vật chết, bằng phân hoặc bất kỳ bộ phận nào của nó. Sự khác biệt của các loài cao lương là do việc kết hợp các chất dinh dưỡng được thực hiện bằng cách hút sữa, chúng cần phải gặm nhấm hoặc cắt nhỏ nguyên liệu dinh dưỡng. Ở đây chúng tôi tìm thấy bọ cánh cứng, sâu, ấu trùng ruồi, hải sâm, v.v.
 • Sinh vật ăn thịt: Chúng là những thức ăn trên toàn bộ các bộ phận sinh vật của. Ở đây chúng tôi tìm thấy sư tử, cá mập, đại bàng, v.v. Có thể chia chúng lần lượt thành các loại sau: thợ săn: chúng là những kẻ giết và bắt con mồi. Người nhặt rác: chúng có nhiệm vụ ăn thịt những sinh vật đã chết tự nhiên hoặc đã được đánh dấu bởi người khác. Ký sinh: chúng là những loài hút chất dinh dưỡng từ vật chủ sống.

Các sinh vật dị dưỡng cũng có thể được phân chia tùy thuộc vào loại chế độ ăn của chúng:

 • Động vật ăn tạp: họ là những người tiêu dùng ăn cả thực vật và động vật. Động vật ăn tạp có thể ăn hầu hết mọi thứ, vì vậy chúng ít gặp khó khăn hơn trong việc tìm kiếm chất dinh dưỡng.
 • Động vật ăn thịt: họ chỉ ăn thịt. Năng lượng thu được thông qua các sinh vật khác và sử dụng lipid đã được lưu trữ trong cơ thể bạn.
 • Động vật ăn cỏ: chỉ ăn thực vật và thảm thực vật. Họ là những người tiêu dùng chính trong chuỗi thức ăn.

Chuôi thưc ăn

Chúng ta đã đề cập đến chuỗi thức ăn trước đây và nó có tầm quan trọng sống còn khi phân loại các sinh vật dị dưỡng. Các cấp độ dinh dưỡng dựa trên sự phân loại các sinh vật dựa trên nguồn gốc của vật chất mà chúng ăn. Chúng cũng phụ thuộc vào môi trường sống nơi chúng sinh sống. Sự phân bố chính phụ thuộc vào các cấp nhiệt đới và có tính đến những người tiêu thụ. Chúng ta hãy xem các động vật dị dưỡng được tìm thấy ở đâu và phân loại của chúng:

 • Người tiêu dùng chính: chúng là động vật ăn cỏ, ăn sinh vật tự dưỡng.
 • Người tiêu dùng thứ cấp: Chúng là những động vật ăn thịt được người tiêu dùng chính cho ăn.
 • Người xuống cấp: Chúng còn được biết đến với cái tên sinh vật phân hủy và có nhiệm vụ ăn xác sống. Chúng bao gồm saprophagi và hoại sinh.

Tầm quan trọng trong hệ sinh thái

Như chúng tôi đã đề cập ở đầu bài viết, sinh vật dị dưỡng có tầm quan trọng lớn trong hệ sinh thái. Chúng là những gì làm cho hành tinh trở nên vô cùng đa dạng và đa dạng sinh học các loài quan trọng có thể tồn tại trong các hệ sinh thái và môi trường sống tự nhiên khác nhau. Chúng là một phần của chuỗi thức ăn và chúng hoạt động trong quá trình trao đổi chất hữu cơ và năng lượng.

Quá trình ăn của nó diễn ra khi tế bào đang tiêu thụ chất hữu cơ đã được hình thành. Tuy nhiên, nó cho phép biến đổi thức ăn thành vật chất tế bào của chính nó. Chúng là những sinh vật lấy thức ăn từ sự kết hợp của các sinh vật sống khác, bộ phận chết của họ hoặc phân của họ. Tất cả điều này phụ thuộc vào phân loại trước đó mà chúng ta đã thấy.

Từ đó chúng ta có thể phân loại các loại dinh dưỡng:

 • Dinh dưỡng Holozoic: Nó là một thứ được nuôi dưỡng bằng cách nắm bắt sự quản lý trực tiếp của tôi đối với các dạng sống khác. Ví dụ, con người, hổ, đại bàng và sư tử có chế độ dinh dưỡng đơn bội.
 • Dinh dưỡng hoại sinh: là những sinh vật có nhiệm vụ ăn các chất hữu cơ đang phân hủy. Ở đây chúng tôi tìm thấy nhóm nấm, vi khuẩn, ấu trùng, v.v.
 • Dinh dưỡng ký sinh: Nó được biết đến với cái tên ký sinh trùng và chúng là những loài kiếm thức ăn thông qua các sinh vật sống khác.

Như bạn thấy, sinh vật dị dưỡng có một vai trò quan trọng trong hệ sinh thái. Tôi hy vọng rằng với những thông tin này, bạn có thể hiểu thêm về sinh vật dị dưỡng và đặc điểm của chúng.

Dịch vụ SEO website - Thiết kế Website

★★★★★ 7 đánh giá trên Google
Văn phòng công ty

Địa chỉ: Số 5 Trần Kim Xuyến - P.Trung Hoà - Q.Cầu Giấy - TP. Hả Nội

Điện thoại: 0922 892 892

Trang web: Bangnam.com

Từ Dịch vụ SEO website - Thiết kế Website

"BANGNAM là đơn vị cung cấp Dịch Vụ SEO, Dịch vụ thiết kế Website, Giải pháp quản trị doanh nghiệp ERP hàng đầu tại Việt Nam."

Mọi người cũng tìm kiếm

Thiết kế website Hà Nội
Nhà thiết kế trang web
Thiết kế website bán hàng
Nhà thiết kế trang web
Dịch vụ SEO
Nhà tối ưu công cụ tìm kiếm
Thiết kế website TP HCM
Nhà thiết kế trang web
Thiết kế website Hà Nội
Nhà thiết kế trang web