Nguồn: Báo xác minh

Bikini qua 100 năm ngày càng trông hở hang hơn?

Từ những bộ đồ tắm "kín cổng cao tường", bikini đã trở thành công cụ để phái đẹp khoe da thịt nhiều hơn.