array(39) { ["USER"]=> string(6) "apache" ["HOME"]=> string(16) "/usr/share/httpd" ["HTTP_CF_REQUEST_ID"]=> string(32) "07dc0a302f0000096b8330a000000001" ["HTTP_CDN_LOOP"]=> string(10) "cloudflare" ["HTTP_CF_CONNECTING_IP"]=> string(12) "3.239.109.55" ["HTTP_ACCEPT_LANGUAGE"]=> string(14) "en-US,en;q=0.5" ["HTTP_ACCEPT"]=> string(63) "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8" ["HTTP_USER_AGENT"]=> string(40) "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)" ["HTTP_CF_VISITOR"]=> string(18) "{"scheme":"https"}" ["HTTP_X_FORWARDED_PROTO"]=> string(5) "https" ["HTTP_CF_RAY"]=> string(20) "617379604f4c096b-IAD" ["HTTP_X_FORWARDED_FOR"]=> string(12) "3.239.109.55" ["HTTP_CF_IPCOUNTRY"]=> string(2) "US" ["HTTP_ACCEPT_ENCODING"]=> string(4) "gzip" ["HTTP_CONNECTION"]=> string(10) "Keep-Alive" ["HTTP_HOST"]=> string(11) "bangnam.com" ["SCRIPT_FILENAME"]=> string(43) "/home/www/bangnam.com/public_html/index.php" ["REDIRECT_STATUS"]=> string(3) "200" ["SERVER_NAME"]=> string(11) "bangnam.com" ["SERVER_PORT"]=> string(2) "80" ["SERVER_ADDR"]=> string(13) "45.77.175.188" ["REMOTE_PORT"]=> string(5) "63616" ["REMOTE_ADDR"]=> string(14) "173.245.54.173" ["SERVER_SOFTWARE"]=> string(12) "nginx/1.18.0" ["GATEWAY_INTERFACE"]=> string(7) "CGI/1.1" ["REQUEST_SCHEME"]=> string(4) "http" ["SERVER_PROTOCOL"]=> string(8) "HTTP/1.1" ["DOCUMENT_ROOT"]=> string(33) "/home/www/bangnam.com/public_html" ["DOCUMENT_URI"]=> string(10) "/index.php" ["REQUEST_URI"]=> string(71) "/video/how-to-find-the-roots-of-a-polynomials-by-factoring/3Z2BGDpHYRY/" ["SCRIPT_NAME"]=> string(10) "/index.php" ["CONTENT_LENGTH"]=> string(0) "" ["CONTENT_TYPE"]=> string(0) "" ["REQUEST_METHOD"]=> string(3) "GET" ["QUERY_STRING"]=> string(0) "" ["FCGI_ROLE"]=> string(9) "RESPONDER" ["PHP_SELF"]=> string(10) "/index.php" ["REQUEST_TIME_FLOAT"]=> float(1611593228.6533) ["REQUEST_TIME"]=> int(1611593228) } 🥇 How to find the roots of a polynomials by factoring - bangnam.com
string(6) "apache" ["HOME"]=> string(16) "/usr/share/httpd" ["HTTP_CF_REQUEST_ID"]=> string(32) "07dc0a302f0000096b8330a000000001" ["HTTP_CDN_LOOP"]=> string(10) "cloudflare" ["HTTP_CF_CONNECTING_IP"]=> string(12) "3.239.109.55" ["HTTP_ACCEPT_LANGUAGE"]=> string(14) "en-US,en;q=0.5" ["HTTP_ACCEPT"]=> string(63) "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8" ["HTTP_USER_AGENT"]=> string(40) "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)" ["HTTP_CF_VISITOR"]=> string(18) "{"scheme":"https"}" ["HTTP_X_FORWARDED_PROTO"]=> string(5) "https" ["HTTP_CF_RAY"]=> string(20) "617379604f4c096b-IAD" ["HTTP_X_FORWARDED_FOR"]=> string(12) "3.239.109.55" ["HTTP_CF_IPCOUNTRY"]=> string(2) "US" ["HTTP_ACCEPT_ENCODING"]=> string(4) "gzip" ["HTTP_CONNECTION"]=> string(10) "Keep-Alive" ["HTTP_HOST"]=> string(11) "bangnam.com" ["SCRIPT_FILENAME"]=> string(43) "/home/www/bangnam.com/public_html/index.php" ["REDIRECT_STATUS"]=> string(3) "200" ["SERVER_NAME"]=> string(11) "bangnam.com" ["SERVER_PORT"]=> string(2) "80" ["SERVER_ADDR"]=> string(13) "45.77.175.188" ["REMOTE_PORT"]=> string(5) "63616" ["REMOTE_ADDR"]=> string(14) "173.245.54.173" ["SERVER_SOFTWARE"]=> string(12) "nginx/1.18.0" ["GATEWAY_INTERFACE"]=> string(7) "CGI/1.1" ["REQUEST_SCHEME"]=> string(4) "http" ["SERVER_PROTOCOL"]=> string(8) "HTTP/1.1" ["DOCUMENT_ROOT"]=> string(33) "/home/www/bangnam.com/public_html" ["DOCUMENT_URI"]=> string(10) "/index.php" ["REQUEST_URI"]=> string(71) "/video/how-to-find-the-roots-of-a-polynomials-by-factoring/3Z2BGDpHYRY/" ["SCRIPT_NAME"]=> string(10) "/index.php" ["CONTENT_LENGTH"]=> string(0) "" ["CONTENT_TYPE"]=> string(0) "" ["REQUEST_METHOD"]=> string(3) "GET" ["QUERY_STRING"]=> string(0) "" ["FCGI_ROLE"]=> string(9) "RESPONDER" ["PHP_SELF"]=> string(10) "/index.php" ["REQUEST_TIME_FLOAT"]=> float(1611593228.6533) ["REQUEST_TIME"]=> int(1611593228) } " style=" width: 36px; ">
BANGNAM

Mạng tìm kiếm của người Việt

string(6) "apache" ["HOME"]=> string(16) "/usr/share/httpd" ["HTTP_CF_REQUEST_ID"]=> string(32) "07dc0a302f0000096b8330a000000001" ["HTTP_CDN_LOOP"]=> string(10) "cloudflare" ["HTTP_CF_CONNECTING_IP"]=> string(12) "3.239.109.55" ["HTTP_ACCEPT_LANGUAGE"]=> string(14) "en-US,en;q=0.5" ["HTTP_ACCEPT"]=> string(63) "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8" ["HTTP_USER_AGENT"]=> string(40) "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)" ["HTTP_CF_VISITOR"]=> string(18) "{"scheme":"https"}" ["HTTP_X_FORWARDED_PROTO"]=> string(5) "https" ["HTTP_CF_RAY"]=> string(20) "617379604f4c096b-IAD" ["HTTP_X_FORWARDED_FOR"]=> string(12) "3.239.109.55" ["HTTP_CF_IPCOUNTRY"]=> string(2) "US" ["HTTP_ACCEPT_ENCODING"]=> string(4) "gzip" ["HTTP_CONNECTION"]=> string(10) "Keep-Alive" ["HTTP_HOST"]=> string(11) "bangnam.com" ["SCRIPT_FILENAME"]=> string(43) "/home/www/bangnam.com/public_html/index.php" ["REDIRECT_STATUS"]=> string(3) "200" ["SERVER_NAME"]=> string(11) "bangnam.com" ["SERVER_PORT"]=> string(2) "80" ["SERVER_ADDR"]=> string(13) "45.77.175.188" ["REMOTE_PORT"]=> string(5) "63616" ["REMOTE_ADDR"]=> string(14) "173.245.54.173" ["SERVER_SOFTWARE"]=> string(12) "nginx/1.18.0" ["GATEWAY_INTERFACE"]=> string(7) "CGI/1.1" ["REQUEST_SCHEME"]=> string(4) "http" ["SERVER_PROTOCOL"]=> string(8) "HTTP/1.1" ["DOCUMENT_ROOT"]=> string(33) "/home/www/bangnam.com/public_html" ["DOCUMENT_URI"]=> string(10) "/index.php" ["REQUEST_URI"]=> string(71) "/video/how-to-find-the-roots-of-a-polynomials-by-factoring/3Z2BGDpHYRY/" ["SCRIPT_NAME"]=> string(10) "/index.php" ["CONTENT_LENGTH"]=> string(0) "" ["CONTENT_TYPE"]=> string(0) "" ["REQUEST_METHOD"]=> string(3) "GET" ["QUERY_STRING"]=> string(0) "" ["FCGI_ROLE"]=> string(9) "RESPONDER" ["PHP_SELF"]=> string(10) "/index.php" ["REQUEST_TIME_FLOAT"]=> float(1611593228.6533) ["REQUEST_TIME"]=> int(1611593228) } http://cdn.bangnam.com/public/assets/images/vi.svg" width="24" height="24">

How to find the roots of a polynomials by factoring - Brian McLogan

Brian McLogan

Hệ thống ERP hàng đầu VN

Giải pháp giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, tăng hiệu quả, đồng thời dễ dàng quản lý và kiểm soát hiệu quả, hoạt động của doanh nghiệp mình.

qrcode-bangnam string(6) "apache" ["HOME"]=> string(16) "/usr/share/httpd" ["HTTP_CF_REQUEST_ID"]=> string(32) "07dc0a302f0000096b8330a000000001" ["HTTP_CDN_LOOP"]=> string(10) "cloudflare" ["HTTP_CF_CONNECTING_IP"]=> string(12) "3.239.109.55" ["HTTP_ACCEPT_LANGUAGE"]=> string(14) "en-US,en;q=0.5" ["HTTP_ACCEPT"]=> string(63) "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8" ["HTTP_USER_AGENT"]=> string(40) "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)" ["HTTP_CF_VISITOR"]=> string(18) "{"scheme":"https"}" ["HTTP_X_FORWARDED_PROTO"]=> string(5) "https" ["HTTP_CF_RAY"]=> string(20) "617379604f4c096b-IAD" ["HTTP_X_FORWARDED_FOR"]=> string(12) "3.239.109.55" ["HTTP_CF_IPCOUNTRY"]=> string(2) "US" ["HTTP_ACCEPT_ENCODING"]=> string(4) "gzip" ["HTTP_CONNECTION"]=> string(10) "Keep-Alive" ["HTTP_HOST"]=> string(11) "bangnam.com" ["SCRIPT_FILENAME"]=> string(43) "/home/www/bangnam.com/public_html/index.php" ["REDIRECT_STATUS"]=> string(3) "200" ["SERVER_NAME"]=> string(11) "bangnam.com" ["SERVER_PORT"]=> string(2) "80" ["SERVER_ADDR"]=> string(13) "45.77.175.188" ["REMOTE_PORT"]=> string(5) "63616" ["REMOTE_ADDR"]=> string(14) "173.245.54.173" ["SERVER_SOFTWARE"]=> string(12) "nginx/1.18.0" ["GATEWAY_INTERFACE"]=> string(7) "CGI/1.1" ["REQUEST_SCHEME"]=> string(4) "http" ["SERVER_PROTOCOL"]=> string(8) "HTTP/1.1" ["DOCUMENT_ROOT"]=> string(33) "/home/www/bangnam.com/public_html" ["DOCUMENT_URI"]=> string(10) "/index.php" ["REQUEST_URI"]=> string(71) "/video/how-to-find-the-roots-of-a-polynomials-by-factoring/3Z2BGDpHYRY/" ["SCRIPT_NAME"]=> string(10) "/index.php" ["CONTENT_LENGTH"]=> string(0) "" ["CONTENT_TYPE"]=> string(0) "" ["REQUEST_METHOD"]=> string(3) "GET" ["QUERY_STRING"]=> string(0) "" ["FCGI_ROLE"]=> string(9) "RESPONDER" ["PHP_SELF"]=> string(10) "/index.php" ["REQUEST_TIME_FLOAT"]=> float(1611593228.6533) ["REQUEST_TIME"]=> int(1611593228) } http://cdn.bangnam.com/public/assets/images/qrcode-bangnam.png" />
apple-store string(6) "apache" ["HOME"]=> string(16) "/usr/share/httpd" ["HTTP_CF_REQUEST_ID"]=> string(32) "07dc0a302f0000096b8330a000000001" ["HTTP_CDN_LOOP"]=> string(10) "cloudflare" ["HTTP_CF_CONNECTING_IP"]=> string(12) "3.239.109.55" ["HTTP_ACCEPT_LANGUAGE"]=> string(14) "en-US,en;q=0.5" ["HTTP_ACCEPT"]=> string(63) "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8" ["HTTP_USER_AGENT"]=> string(40) "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)" ["HTTP_CF_VISITOR"]=> string(18) "{"scheme":"https"}" ["HTTP_X_FORWARDED_PROTO"]=> string(5) "https" ["HTTP_CF_RAY"]=> string(20) "617379604f4c096b-IAD" ["HTTP_X_FORWARDED_FOR"]=> string(12) "3.239.109.55" ["HTTP_CF_IPCOUNTRY"]=> string(2) "US" ["HTTP_ACCEPT_ENCODING"]=> string(4) "gzip" ["HTTP_CONNECTION"]=> string(10) "Keep-Alive" ["HTTP_HOST"]=> string(11) "bangnam.com" ["SCRIPT_FILENAME"]=> string(43) "/home/www/bangnam.com/public_html/index.php" ["REDIRECT_STATUS"]=> string(3) "200" ["SERVER_NAME"]=> string(11) "bangnam.com" ["SERVER_PORT"]=> string(2) "80" ["SERVER_ADDR"]=> string(13) "45.77.175.188" ["REMOTE_PORT"]=> string(5) "63616" ["REMOTE_ADDR"]=> string(14) "173.245.54.173" ["SERVER_SOFTWARE"]=> string(12) "nginx/1.18.0" ["GATEWAY_INTERFACE"]=> string(7) "CGI/1.1" ["REQUEST_SCHEME"]=> string(4) "http" ["SERVER_PROTOCOL"]=> string(8) "HTTP/1.1" ["DOCUMENT_ROOT"]=> string(33) "/home/www/bangnam.com/public_html" ["DOCUMENT_URI"]=> string(10) "/index.php" ["REQUEST_URI"]=> string(71) "/video/how-to-find-the-roots-of-a-polynomials-by-factoring/3Z2BGDpHYRY/" ["SCRIPT_NAME"]=> string(10) "/index.php" ["CONTENT_LENGTH"]=> string(0) "" ["CONTENT_TYPE"]=> string(0) "" ["REQUEST_METHOD"]=> string(3) "GET" ["QUERY_STRING"]=> string(0) "" ["FCGI_ROLE"]=> string(9) "RESPONDER" ["PHP_SELF"]=> string(10) "/index.php" ["REQUEST_TIME_FLOAT"]=> float(1611593228.6533) ["REQUEST_TIME"]=> int(1611593228) } http://cdn.bangnam.com/public/assets/images/apple-store.svg" /> google-play string(6) "apache" ["HOME"]=> string(16) "/usr/share/httpd" ["HTTP_CF_REQUEST_ID"]=> string(32) "07dc0a302f0000096b8330a000000001" ["HTTP_CDN_LOOP"]=> string(10) "cloudflare" ["HTTP_CF_CONNECTING_IP"]=> string(12) "3.239.109.55" ["HTTP_ACCEPT_LANGUAGE"]=> string(14) "en-US,en;q=0.5" ["HTTP_ACCEPT"]=> string(63) "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8" ["HTTP_USER_AGENT"]=> string(40) "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)" ["HTTP_CF_VISITOR"]=> string(18) "{"scheme":"https"}" ["HTTP_X_FORWARDED_PROTO"]=> string(5) "https" ["HTTP_CF_RAY"]=> string(20) "617379604f4c096b-IAD" ["HTTP_X_FORWARDED_FOR"]=> string(12) "3.239.109.55" ["HTTP_CF_IPCOUNTRY"]=> string(2) "US" ["HTTP_ACCEPT_ENCODING"]=> string(4) "gzip" ["HTTP_CONNECTION"]=> string(10) "Keep-Alive" ["HTTP_HOST"]=> string(11) "bangnam.com" ["SCRIPT_FILENAME"]=> string(43) "/home/www/bangnam.com/public_html/index.php" ["REDIRECT_STATUS"]=> string(3) "200" ["SERVER_NAME"]=> string(11) "bangnam.com" ["SERVER_PORT"]=> string(2) "80" ["SERVER_ADDR"]=> string(13) "45.77.175.188" ["REMOTE_PORT"]=> string(5) "63616" ["REMOTE_ADDR"]=> string(14) "173.245.54.173" ["SERVER_SOFTWARE"]=> string(12) "nginx/1.18.0" ["GATEWAY_INTERFACE"]=> string(7) "CGI/1.1" ["REQUEST_SCHEME"]=> string(4) "http" ["SERVER_PROTOCOL"]=> string(8) "HTTP/1.1" ["DOCUMENT_ROOT"]=> string(33) "/home/www/bangnam.com/public_html" ["DOCUMENT_URI"]=> string(10) "/index.php" ["REQUEST_URI"]=> string(71) "/video/how-to-find-the-roots-of-a-polynomials-by-factoring/3Z2BGDpHYRY/" ["SCRIPT_NAME"]=> string(10) "/index.php" ["CONTENT_LENGTH"]=> string(0) "" ["CONTENT_TYPE"]=> string(0) "" ["REQUEST_METHOD"]=> string(3) "GET" ["QUERY_STRING"]=> string(0) "" ["FCGI_ROLE"]=> string(9) "RESPONDER" ["PHP_SELF"]=> string(10) "/index.php" ["REQUEST_TIME_FLOAT"]=> float(1611593228.6533) ["REQUEST_TIME"]=> int(1611593228) } http://cdn.bangnam.com/public/assets/images/google-play.svg" />
string(6) "apache" ["HOME"]=> string(16) "/usr/share/httpd" ["HTTP_CF_REQUEST_ID"]=> string(32) "07dc0a302f0000096b8330a000000001" ["HTTP_CDN_LOOP"]=> string(10) "cloudflare" ["HTTP_CF_CONNECTING_IP"]=> string(12) "3.239.109.55" ["HTTP_ACCEPT_LANGUAGE"]=> string(14) "en-US,en;q=0.5" ["HTTP_ACCEPT"]=> string(63) "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8" ["HTTP_USER_AGENT"]=> string(40) "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)" ["HTTP_CF_VISITOR"]=> string(18) "{"scheme":"https"}" ["HTTP_X_FORWARDED_PROTO"]=> string(5) "https" ["HTTP_CF_RAY"]=> string(20) "617379604f4c096b-IAD" ["HTTP_X_FORWARDED_FOR"]=> string(12) "3.239.109.55" ["HTTP_CF_IPCOUNTRY"]=> string(2) "US" ["HTTP_ACCEPT_ENCODING"]=> string(4) "gzip" ["HTTP_CONNECTION"]=> string(10) "Keep-Alive" ["HTTP_HOST"]=> string(11) "bangnam.com" ["SCRIPT_FILENAME"]=> string(43) "/home/www/bangnam.com/public_html/index.php" ["REDIRECT_STATUS"]=> string(3) "200" ["SERVER_NAME"]=> string(11) "bangnam.com" ["SERVER_PORT"]=> string(2) "80" ["SERVER_ADDR"]=> string(13) "45.77.175.188" ["REMOTE_PORT"]=> string(5) "63616" ["REMOTE_ADDR"]=> string(14) "173.245.54.173" ["SERVER_SOFTWARE"]=> string(12) "nginx/1.18.0" ["GATEWAY_INTERFACE"]=> string(7) "CGI/1.1" ["REQUEST_SCHEME"]=> string(4) "http" ["SERVER_PROTOCOL"]=> string(8) "HTTP/1.1" ["DOCUMENT_ROOT"]=> string(33) "/home/www/bangnam.com/public_html" ["DOCUMENT_URI"]=> string(10) "/index.php" ["REQUEST_URI"]=> string(71) "/video/how-to-find-the-roots-of-a-polynomials-by-factoring/3Z2BGDpHYRY/" ["SCRIPT_NAME"]=> string(10) "/index.php" ["CONTENT_LENGTH"]=> string(0) "" ["CONTENT_TYPE"]=> string(0) "" ["REQUEST_METHOD"]=> string(3) "GET" ["QUERY_STRING"]=> string(0) "" ["FCGI_ROLE"]=> string(9) "RESPONDER" ["PHP_SELF"]=> string(10) "/index.php" ["REQUEST_TIME_FLOAT"]=> float(1611593228.6533) ["REQUEST_TIME"]=> int(1611593228) } http://cdn.bangnam.com/public/assets/images/home-02.png">